Psychologia społeczna, czyli jak wpływają na nas inni

Psychologia społecznaPsychologia jest wyjątkowo obszerną tematycznie dziedziną nauki, aczkolwiek wyodrębnić można wiele podkategorii, jak również dziedzin z pogranicza tej i innych nauk. Jedną z tych ostatnich jest psychologia społeczna, która umiejętnie łączy teorie psychologiczne oraz socjologiczne, stanowiąc młodą, aczkolwiek dynamicznie rozwijającą się dziedzinę psychologii.

Więcej…

 

IPET - czym jest? Konstrukcja dokumentu, przykłady zaleceń, ewaluacja

IPET - Indywidualny Program Edukacyjno-TerapeutycznyIPET to tajemniczo brzmiący skrót, który być może nic nam od razu nie mówi. Jest to skrót nazwy dokumentu, a mianowicie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, opracowywanego dla uczniów niepełnosprawnych, realizujących obowiązek szkolny w oparciu o orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. IPET-y opracowywane są dla każdego ucznia indywidualnie przez zespół specjalistów.

Więcej…

   

Odroczenie obowiązku szkolnego. Gotowość szkolna

Odroczenie obowiązku szkolnego Gotowość szkolnaW polskim systemie edukacyjnym naukę w szkole podstawowej, w klasie I rozpoczynają dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym przypada dzień 1 września nowego roku szkolnego kończą 7 lat. W niektórych przypadkach jednak z różnych przyczyn dziecko nie jest gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego. Wyjściem z tej sytuacji jest odroczenie obowiązku szkolnego pociechy, aby mogła ponownie, kolejny rok szkolny chodzić do klasy "0". Kogo obejmuje odroczenie i jak się o nie starać? Odpowiedzi w dalszej części artykułu.

Więcej…

 

Andragogika, czyli o uczeniu dorosłych

AndragigikaO tym, że uczyć się powinni dzieci i młodzież wiemy doskonale, każdy maluch kiedyś z przedszkolaka stanie się uczniem, później w wielu przypadkach studentem i dalsza ścieżka jego edukacji potoczyć się można na wiele sposobów. Uczyć się można przez całe życie i powinniśmy to robić, aby stale wzbogacać swoją wiedzę oraz poszerzać wachlarz umiejętności. Dziedziną pedagogiki, która zajmuje się nauczaniem osób dorosłych jest andragogika.

Więcej…