Dla kogo studia prawnicze - sprawdź, czy to dobry wybór dla Ciebie

StudenciWybór studiów nie jest sprawą łatwą, na podjęcie ostatecznej decyzji mają wpływ zainteresowania, możliwości podjęcia pracy, wysokość zarobków. Od dawna studia prawnicze cieszą się bardzo dużą popularnością wśród maturzystów. Choć dostać na nie się jest bardzo trudno, bo kryteria rekrutacji są bardzo wysokie, to jednak co roku nie brakuje kandydatów na studia. Decyduje o tym przede wszystkim prestiż zawodu prawnika oraz wysokie zarobki już na początku pracy zawodowej. Studia prawnicze nie są jednak dla wszystkich, ale akurat mogą być dla Ciebie.

Studia prawnicze - co to za kierunek?

Prawo to studia jednolite magisterskie, które trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra nauk prawnych. W trakcie studiów studenci wybierają jeden z dwóch głównych kierunków, potem do wyboru jest jedna z aplikacji:

 • sędziowska,
 • adwokacka,
 • prokuratorska,
 • notarialna,
 • komornicza,
 • radcowska,
 • ogólna,
 • legislacyjna,
 • rzecznikowska,
 • kuratorska,
 • dyplomatyczno-konsularna.

W zależności od wybranej specjalizacji, nauka trwa od 1 roku do trzech lat. Dopiero wtedy uzyskuje się pełne prawa do wykonywania zawodu.

Już tylko to krótkie zestawienie pokazuje, że ukończenie studiów prawniczych wiąże się z wieloma wyrzeczeniami przez 8 lat. Materiał do opanowania jest bardzo obszerny i trudny, obok medycyny to jedne z najtrudniejszych studiów. Studia mogą odbywać się w trybie dziennym lub niestacjonarnym, czyli zaocznym lub on-line. Ten ostatni w czasie pandemii jest dominujący.

Student prawa

Dla kogo studia prawnicze?

Ukończenie studiów prawniczych wymaga systematyczności oraz łatwego przyswajania wiedzy. Nieodzowna jest umiejętność logicznego myślenia, bo interpretacja języka prawniczego jest bardzo trudna.

Studenci prawa powinni cechować się odpornością na stres, duża ilość egzaminów i konkurencja wywołują ciągłe napięcie, z którym trzeba umieć sobie radzić, zresztą jest to także umiejętność pożądana podczas wykonywania zawodu.

Prawo, to kierunek zdecydowanie dla osób ambitnych, które mają jasno wytyczone plany oraz cele i systematycznie dążą do ich zrealizowania.

Powszechnie uważa się, że kierunki prawnicze przeznaczone są przede wszystkim dla humanistów. Jest to generalnie prawda, ale nie do końca. O przyjęcie na prawo może starać się każdy, kto zaczął interesować się zagadnieniami prawnymi. Może być absolwentem klasy matematycznej lub technikum. Dobra znajomość matematyki i umiejętność analitycznego myślenia bardzo się przydadzą w trakcie studiów i późniejszej pracy zawodowej.

Warunkiem przyjęcia na studia prawnicze jest pozytywnie zakończona rekrutacja biorąca pod uwagę świadectwo ukończenia szkoły oraz wyniki egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów. Na pewno pod uwagę będzie brany język obcy, historia, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Wymagania poszczególnych uczelni mogą się różnić, dlatego warto sprawdzić je kilka miesięcy przed wyborem przedmiotów maturalnych. Ze względu na dużą konkurencję należy także starać się o osiągnięcie jak najlepszych wyników.

Studia II stopnia

Na kierunkach prawniczych można także studiować wybierając studia II stopnia. To oferta skierowana do studentów, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie na innych kierunkach i chcą poszerzyć swoje wykształcenie.

Wielu młodych ludzi dokonuje wyboru kierunku studiów nie mając do końca sprecyzowanych zainteresowań i celów, często kierują się modą, zdaniem rodziców lub wyborami znajomych. To nie najlepsze kryteria wyboru, które często prowadzą do rozczarowania i chęci zmiany kierunku. Szansą na to są studia magisterskie II stopnia, które nie muszą być związane z kierunkiem studiów licencjackich. To także szansa na zdobycie prawa do wykonywania dwóch zawodów lub poszerzenie specjalizacji zawodowej.

Studia podyplomowe

Przeznaczone są dla osób, które posiadają ukończone studia magisterskie i chcą poszerzyć swoją wiedzę o konkretne kierunki prawnicze, np. prawo w gospodarce, prawo bankowe, prawo finansowe. Takie studia najczęściej wybierają przedsiębiorcy lub menedżerowie zajmujący wysokie stanowiska.

Ciekawą propozycją są jednolite studia magisterskie dla osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie na innych kierunkach. Okres takich studiów jest skrócony, nie muszą trwać 5 lat. Regulaminy uczelni pozwalają na zaliczanie przedmiotów, które zostały na innej uczelni. Najczęściej dotyczy to przedmiotów ogólnych, pokrewnych oraz języków obcych. Zaliczane są nie tylko egzaminy, ale także ćwiczenia, proseminaria. Dzięki temu studia trwają tylko 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra nauk prawnych.

Studia zaoczne

Studia prawnicze mogą odbywać się w formie stacjonarnej (dziennej) lub zaocznej podczas weekendowych zjazdów. Z punktu widzenia formalnego nie ma to żadnego znaczenia, na dyplomie wpisana jest nazwa uczelni, wydział, kierunek studiów, ocena oraz ich tryb.

Stereotypem jest przekonanie, że studia zaoczne są niższej kategorii i na rynku pracy dyplom jest mniej warty. Pracodawcy już dawno przekonali się, że dyplom studiów dziennych nie gwarantuje pracownika o pełnych kompetencjach. Studia dzienne wyposażają studentów w duży ogrom wiedzy teoretycznej, która zostanie wykorzystana tylko w niewielkim stopniu. Z tego względu znacznie częściej wybierają absolwentów studiów zaocznych mających praktykę.

Nie ma co ukrywać, ale studia stacjonarne, choć formalnie są bezpłatne, to w rzeczywistości wiążą się z bardzo dużymi kosztami. Akademik lub stancja, koszty utrzymania, zakup podręczników to kwoty znacznie przekraczające

Prawo zaocznie pozwala pogodzić staże i praktyki prawnicze w kancelariach, instytucjach i organach administracji państwowej z zajęciami na zaocznych studiach prawniczych w trybie niestacjonarnym.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie wydziału prawa i administracji otwiera wiele możliwości zawodowych, nawet jeszcze przed ukończeniem studiów. Wiele kancelarii prawnych chętnie przyjmuje studentów prawa i administracji na staże lub do pracy. To doskonała okazja do nauczenia się sporządzania różnego rodzaju pism, zasadami postępowania administracyjnego lub sądowego.

Jeszcze większe możliwości daje ukończenie wybranej aplikacji. Absolwenci prawa, bez względu na sytuację na rynku pracy, nigdy nie narzekają na bezrobocie. Czeka na nich wiele ofert w wymiarze sprawiedliwości, organach administracji publicznej, ale przede wszystkim mogą liczyć na zatrudnienie w firmach prywatnych. Ułatwia im to spełnienie wszystkich warunków prawnych i równocześnie obronę przed decyzjami organów administracyjnych.

Ukończone kierunki prawnicze umożliwiają także otwarcie własnej kancelarii prawnej o określonej specjalizacji. Choć wysokość niektórych opłat ograniczona jest przepisami prawnymi, to i tak działalność na własny rachunek jest opłacalna.

Autor: www.humanum.pl.

Komentarze

Prawnik - zawód dla pragmatyka
Konflikty dotyczące własności, podziału, przywłaszczenia , sprzedaży czy darowizny majątku są częstym powodem kontaktowania się z prawnikiem. Wielu ludzi wierzy, że "bogactwo nie leży w talencie, lecz w posiadaniu", dlatego są gotowi pójść na całość w sytuacjach konfliktowych, które czasem przeradzają się w konfrontacje z użyciem siły. Spory majątkowe dotyczą dóbr materialnych: pieniędzy, ruchomości i nieruchomości. Obejmują one szereg zagadnień, które wymagają specjalistyczne j wiedzy prawnej. Usługi prawne oferowane są przedsiębiorstw om w zakresie sporządzania i kontroli dokumentów, wsparcia w sporach, reprezentowania przed władzami państwowymi i sądami. W rozwiązywaniu sporów stosuje się ADR i inne procedury pozasądowe. Jakość usług jest gwarantowana zarówno w przypadku jednorazowej współpracy, jak i w przypadku usługi abonamentowej. Adwokaci firmy wyjaśniają osobom prywatnym szeroki zakres zagadnień prawnych. Kwalifikacje, doświadczenie i monitorowanie aktualnych przepisów zapewniają bezbłędne przygotowanie dokumentów proceduralnych i umów. Usługi obejmują reprezentację przed sądami wszystkich instancji oraz na etapie postępowania egzekucyjnego.
Ela
Profesjonalna pomoc adwokata w sprawach spadkowych to często konieczność. Śmierć najbliżej osoby jest traumatycznym wydarzeniem, odbijającym się na psychice kochających krewnych, a dodatkowo w czasie żałoby należy podjąć kluczowe decyzje dotyczące podziału majątku pozostawionego przez osobę zmarłą. Trauma związana ze śmiercią nie sprzyja logicznym i dobrym rozwiązaniom, co często chcą wykorzystać mniej etyczni członkowie rodziny.
Opisy zawodów prawniczych
Dla wielu osób adwokat i radca prawny, to te same specjalności. Tymczasem, jak się okazuje, istnieją pomiędzy nimi pewne różnice, np.: Każdy przedsiębiorca może zatrudnić u siebie radcę prawnego, zawierając z nim standardową umowę o pracę. W praktyce z taką sytuacją mamy do czynienia między innymi w dużych międzynarodowyc h korporacjach, czy też państwowych urzędach. Adwokaci natomiast w przeciwieństwie do radców prawnych mogą wykonywać swój zawód wyłącznie poprzez prowadzenie indywidualnej działalności lub będąc wspólnikami. Oznacza to też, że z adwokatem można zawrzeć wyłącznie umowę cywilnoprawną.