Jak wyglądają studia przez internet? Dla kogo studiowanie online?

Studiowanie przed internetStudia przez internet wydają się jednym z nowoczesnych sposobów kreowania własnego rozwoju oraz edukacji - ich specyfika wiąże się z wieloma korzyściami, jednak posiada również swoje słabsze strony. W poniższym tekście przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka podobnego przedsięwzięcia.

 

Specyfika studiów internetowych - na czym to polega?

Studia przez internet opierają się na coraz bardziej popularnej opcji nazywanej e-learningiem. Polega ona na wirtualnie przeprowadzanym procesie rekrutacji oraz dalszej edukacji w podobnej formie. Podstawą tego typu studiów staje się dostęp studenta do indywidualnego konta internetowego, uwzględniającego podstawowe dane uczestnika oraz rozkład planowanych i dobywanych zajęć, jak również zaliczenia i egzaminy nieodzowne w celu późniejszego uzyskania dyplomu.

Wykłady na platformie e-learningowej

Tradycyjna forma studiów uwzględnia uczestnictwo w wykładach, podczas których przekazywane są głównie teoretyczne informacje, konieczne do opanowania w celu osiągnięcia wiedzy oraz umiejętności w studiowanej dziedzinie.

W odniesieniu do studiów przez internet wykłady zostają udostępniane studentom po zalogowaniu się na osobiste konto i przyjmują zazwyczaj postać filmów odtwarzanych w przeglądarce internetowej. Mogą one także występować w formie plików audio lub prezentacji multimedialnych oraz artykułów do przeczytania.

Zapoznanie się z treścią wykładów wydaje się niezbędne w celu opanowania pożądanej wiedzy, jednak podobnie jak w tradycyjnej formie studiów, nie jest obowiązkowe - każdy student podejmuje więc indywidualną decyzję odnoszącą się do udziału w wykładach oraz wkładu własnej pracy w opanowanie prezentowanego materiału.

Zaliczenia i egzaminy na studiach online

Forma sprawdzania posiadanej przez studentów wiedzy uzależniona jest zazwyczaj od preferencji wykładowcy oraz wytycznych danej uczelni. Często zaliczanie kolejnych partii materiału przyjmuje postać testów wielokrotnego wyboru, które mogą być uzupełniane o ustalonej wcześniej porze lub w dowolnym terminie, w zależności od odgórnie narzuconych reguł.

Warto wspomnieć o konieczności odbycia kilku zjazdów podczas trwania studiów - pomimo ich wirtualnego charakteru niezbędne okazuje się zorganizowanie cyklicznych spotkań grupy studentów z wykładowcami, podczas których najczęściej pisane są egzaminy. Z uwagi na specyfikę studiów oraz rolę egzaminów okresowych w weryfikacji wiedzy i efektywności nauczania, studenci zobligowani są do pojawiania się na wspomnianych zjazdach celem zaliczania egzaminów oraz bezpośredniego kontaktu z prowadzącym zajęcia. Podobna sposobność staje się okazją do uzupełnienia wiedzy oraz wymiany spostrzeżeń, będąc istotnym elementem studiów przez internet.

Na prośbę zainteresowanych podajemy link do platformy z korepetycjami: korepetycje matematyka.

Wirtualni studenci - adresaci internetowej formy edukacji

Warto zastanowić się, dla kogo dedykowany jest omawiany sposób studiowania. Wydaje się bowiem, że większość kandydatów na studia preferuje bezpośredni kontakt z prowadzącym, co skutkuje wieloma korzyściami edukacyjnymi - możliwość bieżącej weryfikacji wątpliwości, określona cykliczność zajęć oraz ich narzucony rytm i przebieg okazują się dla wielu studentów koniecznymi bodźcami, zapewniającymi ciągłość nabywanej wiedzy oraz jej rzetelność.

W wielu sytuacjach studia przez internet stają się jednak lepszą alternatywą. Dzieje się tak najczęściej w przypadku niemożności udziału w regularnych zajęciach, spowodowanej względami osobistymi, zdrowotnymi lub zawodowymi. W związku z tym wśród kandydatów na studia internetowe znajdują się kobiety w ciąży oraz młode matki, posiadające zobowiązania osobiste, uniemożliwiające uczestnictwo w tradycyjnej formie studiów. Osoby aktywne zawodowo, pragnące nadal rozwijać się w wybranym kierunku także odnajdują szansę na dalszą edukację w studiach przez internet.

Kierunki dostępne w ofercie studiów internetowych mieszczą się przede wszystkim w kręgu wiedzy humanistycznej - specyfika omawianych studiów wymaga bowiem samodzielnego wpajania wiedzy, niwelując możliwość częstych konsultacji z wykładowcą, które wydają się nieodzowne w przypadku specjalistycznych kierunków technicznych.

Źródło: www.zaradnyfinansowo.pl.

Zdjęcie autorstwa rhodesj z serwisu Flickr.com (CC)

Komentarze

Marzena
Ja myślałam, że z dwójką dzieci to już nigdy swojej sytuacji zawodowej nie poprawię - a tu studia online wkroczyły "całe na biało". Robię pedagogikę na WSKZ w tym trybie, bo innej opcji nie miałam (mąż pracuje nawet w weekendy, dziadkowie daleko), Nauka wygląda tak, że uczę się jak dzieciaki zasną i dla mnie to jest mistrzostwo świata, bo ich nie zaniedbuję, a równocześnie rozwijam siebie. Życzę wszystkim, żeby swoje marzenia zawodowe spełniali i się rozwijali. Ja może nie spędzam czasu w sali wykładowej, ale uczę się w swoim tempie z wartościowych materiałów przygotowanych przez specjalistów.
Kasia
Patrycja, to wszystko zależy od tego w jaki sposób uczelnia prowadzi naukę online. Są uczelnie, na których wykłady odbywają się w konkretnych godzinach, zgodnie z planem, jak na zwykłym uniwersytecie, tylko przez Teamsa. A są takie, gdzie masz platformę dydaktyczną z nagraniami wykładowców i innymi materiałami dydaktycznymi i uczysz się kiedy chcesz, bez odgórnie narzuconych godzin. Jestem pracującą mamą i dla mnie tylko druga opcja wchodziła w grę. Sama decydowałam na taką formę studiów magisterskich online w WSKZ, nie wiem kto jeszcze taką opcję proponuje.
Patrycja
Mam pytanie odnośnie studiów: Czy muszę uczestniczyć w lekcjach w czasie rzeczywistym? Mianowicie pracuje od poniedziałku do soboty w nieregularnych godzinach pracy. Czy mogłabym po prostu odtworzyć lekcje na następny dzień i się uczyć?
Jurek
Dla mnie studiowanie online to jedyne rozwiązanie, żeby połączyć pracę z nauką. Poza tym na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym mam możliwość realizowania projektów, które stanowią moje zawodowe portfolio.
Annaa
Jako nauczycielka matematyki zdecydowałam się rozpocząć studia podyplomowe na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, aby móc nauczać również informatyki. Polecam każdemu taką formę nauki :))
Niefrasobliwy
Studia online są genialnym rozwiązaniem w moim przypadku. Praca plus studia i czasami życie prywatne nie uśmiechało mi się na co dzień więc przeniosłem się na studia interaktywne na WSB-NLU i powiem wam że jestem mega zadowolony. Sprawdziłem uczelnie na różnych portalach i zadzwoniłem do rekrutacji. Bardzo się cieszę że spotkałem akurat tą uczelnię. Wykłady i ćwiczenia na lajcie robię na platformie a zaliczenia mam o konkretnych godzinach.
Studia online
Ja uwielbiam swoje studia online na Akademii Polonijnej http://ap.edu.pl Wykładowcy bardzo fajnie nagrywają swoje wykłady, dzięki czemu nie jest to nudne. Dużo wiedzy naraz, fakt, ale studiując online trzeba się jednak z tym liczyć, że trzeba włożyć od siebie trochę więcej wysiłku. Ale warto studiować online.