Rola wychowawcy w domu dziecka

Wychowawca w domu dzieckaW przypadku, gdy dziecko straci oboje rodziców, bądź z nieznanych przyczyn trafi do domu dziecka tak naprawdę jego rodzicami stają się wychowawcy w domu dziecka. Dzieci te odczuwają brak biologicznych rodziców jednak wychowawcy starają się, by, choć przez chwile poczuli ciepło rodzinnego domu i miłość, której nie zaznali. To oni powinni przekazać im wartości, które powinien przekazywać rodzic.

Mają za nich pełną odpowiedzialność, za ich życie i zdrowie. Troszczą się o nich i dają rady, cenne wskazówki, ale także ukazują jakie problemy mogą spotkać w dorosłym życiu oraz jak szanować prace innych ludzi oraz ciężko zarobione pieniądze.

Czym jest dom dziecka?

Dom dziecka jest to całodobowa placówko opiekuńczo-wychowawcza, do której mogą trafić dzieci i młodzież nie tylko nieposiadających rodziców, ale także przez nich zaniedbywani. Dzieci odbierani rodzicom trafiają do domów opieki w celu polepszenia ich sytuacji emocjonalnej, ale także by pomóc im w dorastaniu w godnym środowisku. Zazwyczaj dzieci zabierane są od rodziców wyrokiem sądu i ustaw do spraw rodziny. Niekiedy jest to lepsze rozwiązanie i dla dziecka, bo może otrzymać więcej ciepła i miłości niż w domu, a także dla rodziców, ponieważ taki bodziec może obudzić ich z przysłowiowego snu i może zauważą jak zła sytuacja zaistniała w ich domu.

Jeżeli dziecko nie posiada bądź nie ma kontaktu z rodzicami biologicznymi opiekę nad nimi mogą sprawować trzy osoby:

 • rodzina zastępcza, która jest spokrewniona z dzieckiem,
 • rodzina niespokrewniona,
 • rodzina tak zwana zawodowa, czyli pogotowie opiekuńcze, wychowawcy domu dziecka czy inna osoba z instytucji zajmującej się opieką nad dziećmi.

Wyrokiem sądu dziecko z danej rodziny trafia do domu dziecka, jednakże Sąd w ostateczności wydaje taki wyrok, jak widzi, że dziecko nie ma warunków do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania. Instytucje te przeprowadzają dogłębne wywiady środowiskowe, obserwują rodzinę dopiero po wnikliwej analizie, kierując się dobrem dziecka decyduję się na taką decyzje. Poniżej została przedstawiona struktura pieczy zastępczej w Polsce.

Rola wychowawcy w domu dziecka

Wychowawcą nazywamy osobę, która sprawuję opiekę wychowawczą w stosunku do innych osób. W słownikach można znaleźć znaczenie słowa, jako "utożsamiać na człowieka". Rolą wychowawców w domu dziecka jest przygotowanie dziecka do:

 • samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
 • pokonywania przeszkód życiowych zgodnie z zasadami etyki,
 • nawiązywania kontaktów z rodziną i innymi ludźmi,
 • zdobywania różnego rodzaju umiejętności społecznych.

W danych czasach uważano, że wychowawca, to osoba, która wychowuje całe życie. Określane było, jako proces uczenia jednej osoby przez drugą.

Aby zapobiec zjawisku demoralizacji wśród młodzieży ustawodawstwo wyraźnie głosi, iż należy się kierować dobrem dziecka. Osoby sprawujące piecze nad dziećmi z domu dziecka powinny spełniać takie funkcje jak:

 • opiekuńczo-wychowawczą,
 • wyjaśniającą,
 • poprawczą,
 • odwoławczą,
 • wykonawczą,
 • informującą o metodach stosowania środków leczniczo-wychowawczych.

Państwowe domy dziecka działają między innymi, aby poprawić tan zdrowia i poprawić stopień resocjalizacji, pomóc odzyskać równowagę emocjonalną. Pomagają przygotować się dzieciom do samodzielnego radzenia sobie w życiu.

Rolą takiego domu dziecka jest zapewnienie bytu materialnego oraz organizowanie zajęć dla dzieci, a także opieka zdrowotna i duchowa dzieci. Rola wychowawców jest taka, iż powinni oni wspierać dzieci a także poszerzać edukacje i organizować im dodatkowe lekcje, jeżeli dane dziecko tego potrzebuje. Wychowawcy powinni organizować czas wolny dla swoich podopiecznych. Ich praca wiąże się z całodziennym kontaktem z dziećmi, odpowiedzią na zadawane przez nich pytania. Najlepszym kandydatem na wychowawcę jest osoba, która posiada wiedze z różnych dziedzin, gdyż często jest potrzebna pomoc dzieciom w pracach domowych. Wychowawca jest prawie jak rodzic, ponieważ sprawuję opiekę nad dziećmi przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Dzieci szczególnie z domu dziecka potrzebują zainteresowania, cierpliwości i umiejętności słuchania. Chcą, aby obdarzyć ich miłością, szacunkiem i wsparciem.

Funkcje wychowawcy w domu dziecka

Rola wychowawcy w domu dziecka jest najważniejszą rolą z punktu widzenia dzieci i nie tylko. To oni otaczają dzieci miłością i okazują im najwięcej zainteresowania, a także spędzają z nimi czas i pomagają w codziennych sprawach. Najważniejszymi rolami wychowawcy są między innymi:

 • Opiekuńcza - polegająca na opiece psychicznej i fizycznej, należytym wypoczynku podopiecznych, a także wpajanie różnego rodzaju zasad życia codziennego, między innymi zasad higieny czy bezpieczeństwa. Opieka często całodobowa zarówno wychowawców jak i psychologów, którzy pomogą uwierzyć, że ktoś chce ich dobra i, że rzeczy, które dzieją się w ich życiu są dla ich dobra i komfortu psychicznego jak i fizycznego,
 • Wychowawcza - polegająca na wychowywaniu i wpajaniu wartości w życie dziecka, pokazywanie jak wygląda prawdziwe by przygotować ich do samodzielnego życia, ukazywanie zasad kultury osobistej, jak i dążenia do celów i marzeń, realistycznego spojrzenia na przyszłość i świat a także spędzania wolnego czasu w sposób pozytywny nie niszcząc zdrowia i życia. Rola wychowawcza jak sama nazwa wskazuje powinna wychowywać dając pozytywne wartości,
 • Społeczna - polega na angażowaniu dzieci w prace zespołowe, by nauczyły się pracy z innymi ludźmi, a także wprowadzeniu dzieci w życie nie tylko rodzinne. Ale także społeczne, organizowanie różnego rodzaju wydarzeń, by osoby z domu dziecka mogły poznać innych ludzi, nawiązać przyjaźnie, aby otworzyły się na świat i bały się zaufania drugiemu człowiekowi. To, że trafili w swoim życiu na złych ludzi nie oznacza, że na świecie są tylko źli ludzie. Rolą społeczną wychowawców jest uświadomienie tak ważnych społecznych kwestii,
 • Dydaktyczna - polegająca na edukacji i pomocy w rozwijaniu pasji i umiejętności, a także zapewnienie pomocy dydaktycznych dla uczniów w postaci np. słowników, encyklopedii, książek rozwijających wiedze dzieci. Organizowanie konkursów wiedzy, by podopieczni mogli rozwijać swoje talenty, a także je zauważyć,
 • Kompensacyjna - polegająca na wyrównywaniu różnic naukowych i z innych dziedzin, by dzieci nie czuły się inne, gorsze i wykluczone z życia społecznego. Dzięki tej pomocy mogą nadrobić zaległe lekcje z różnych dziedzin i pokazać innym, ale przede wszystkim sobie, że są coś warci i mają w sobie dyscyplinę, samozaparcie w dążeniu do celu.

Jakie cechy powinien mieć wychowawca w domu dziecka?

Do najważniejszych cech wychowawcy, który musi posiadać są przede wszystkim empatia, twórczość i dążenie do rozwijania twórczości i kreatywności dzieci. Kolejną ważną cechą jest posiadania umiejętności pedagogicznych i tak zwanego "podejścia" do dzieci, etyczna postawa i bycie wzorem do naśladowania. Powinni oni charakteryzować się życzliwością, zaangażowaniem oraz zrozumieniem. Każdy wychowawca wpływa na charakter, zachowanie i sposób myślenia podopiecznych. W świadomym i metodycznym wychowaniu wpływ ten musi być podporządkowany wszechstronnemu rozwojowi wychowanka. Szczególna rola przypada wychowawcy młodzieży w domach dziecka.

Podsumowując należy stwierdzić, że dzieci w domu dziecka są dotknięte nielada traumą, z której ciężko się pozbierać. Potrzebują one, zatem ciepła, miłości zrozumienia a przede wszystkim rozmowy. Wychowawcy, którzy sprawują nad nimi opiekę są im jak rodzina, rodzice. Powinni oni być, zatem wzorem do naśladowania. Powinni posiadać dużo cierpliwości, opanowania oraz etycznych postaw wobec innych ludzi. Wychowawcy pomagają dzieciom i młodzieży na włączenie się do życia społecznego, nawiązywania przyjaźni czy nawet otwarcia się na drugą osobę. To oni w dużej mierze uczą podopiecznych wytrwałości w dążeniu do celu oraz podstawowych zasad dorosłego życia. Można pokusić się o stwierdzenie, że rola wychowawcy jest drogowskazem, który pokazuję dzieciom i młodzieży drogę życiową. Ukazują także, że mimo to, że nie mili kochającej rodziny, mogą zbudować relacje ze swoją przyszła rodziną i opiekować się nią tak i dając jej takie uczucia, których nie otrzymali oni. Rola wychowawcy ukazuję społeczne jak i rodzinne aspekty, budowania relacji i usamodzielnienia się. Nawet po wyprowadzce do swojego domu z domu dziecka większość osób odwiedza swój dom dziecka, ponieważ wiążą się z nimi wspomnienia i chcą w ten sposób podziękować swoim wychowawcom za trud włożony w ich wychowanie.

Komentarze