Kim jest inwestor i jakie są jego zadania?

InwestorInwestor to osoba, która ma wkład finansowy w działania gospodarcze, które w przyszłości mają przynieść zamierzone wcześniej korzyści. Przeznaczanie pieniędzy na dany cel to inwestowanie mające na celu rozwój oraz osiąganie zysków. Na inwestorze spoczywa wielka odpowiedzialność, dlatego powinien on być osobą dojrzałą oraz rozważną. Ważna jest także wytrwałość oraz samozaparcie, aby po porażce mógł nadal logicznie myśleć oraz podejmować kolejne kroki.

Każdy inwestor musi mieć opracowaną strategie i odpowiednio nią zarządzać, a także potrafić pogodzić się z ewentualnymi stratami nie tracąc oczywiście przy tym zdrowego rozsądku. Dobrze, jeżeli osoba zajmująca się inwestycjami potrafi panować nad swoimi emocjami, jest samodzielna oraz przed podjęciem decyzji potrafi analizować sytuacje. Nad większością wymienionych cech trzeba długo i solidnie pracować.

Do zadań inwestora należy analiza i dokładnie przyglądanie się obiektowi inwestycyjnemu, aby móc określić ewentualne korzyści i straty. Musi się także postarać o zgodę na realizację inwestycji w zależności od terenu i rodzaju działalności. Inwestor obserwuje także obiekt inwestycji po zainwestowaniu w niego oraz przygląda się jego rozwojowi. Cierpliwość w tej branży to także ważna cecha szczególnie w sytuacjach kłopotliwych. Zdrowe i mądre podejście do każdej inwestycji to priorytet, realne spoglądanie na sytuacje oraz opracowanie innych opcji działania - tzw. "plan B". Z psychologicznego punktu widzenia w tej roli najlepiej radzą sobie osoby, które inwestują własne pieniądze.

Rodzaje inwestorów

  • Inwestor czynny często dokonuje działań finansowych. Zazwyczaj, są to krótkoterminowe inwestycje, a inwestor nastawiony jest na osiągnięcie szybko dużego zysku.
  • Inwestor bierny inwestując nastawiony jest na korzyści rozłożone w czasie dające zapewnienie finansowe w formie np. lokat.
  • Inwestor strategiczny kontroluje spółkę, w której posiada minimum połowę akcji. Przyczynia się do dalszego rozwoju spółki przez wkład finansowy.
  • Inwestor finansowy przeznacza pieniądze na rozwój przedsiębiorstwa, zysku oraz rezygnuje z dalszego inwestowania zazwyczaj po kilku latach.
  • Inwestor instytucjonalny swój kapitał przeznacza na inwestycję w papiery wartościowe.
  • Inwestor zastępczy wykonuje czynności zastępując inwestora bezpośredniego, który prawnie sprawuje władzę nad daną działalnością gospodarczą w którą zainwestował pieniądze.
  • Inwestor indywidualny przeznacza własne środki finansowe na wybrane przez niego działalności oczekując zysków.
  • Inwestor portfelowy bardziej skupia się na inwestowaniu w papiery wartościowe niż na działalnościach gospodarczych, przedsiębiorstwach.

Komentarze