Najpopularniejsze kursy i szkolenia zawodowe

Kursy i szkolenia zawodoweW naszym szybko zmieniającym się świecie umiejętność dostosowania się do nowych warunków i trendów jest niezwykle istotna, szczególnie w życiu zawodowym. Wciąż musimy podnosić swoje kwalifikacje, dokształcać się, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę i to nie tylko na początku kariery, ale przez cały czas jej trwania. Specjalistyczne kursy i szkolenia umożliwią nam stanie się i pozostanie fachowcami w wybranej przez nas profesji.

Jaki zawód obecnie warto wybrać? Z pewnością taki, w którym bez trudu znajdziemy dobrze płatną pracę dającą dużą satysfakcję i możliwość ciągłego rozwoju. Oto więc najpopularniejsze w 2020 roku kursy i szkolenia. Zdobądź ciekawy zawód, w którym będziesz mógł się spełniać i cieszyć poczuciem bezpieczeństwa.

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Danych Osobowych

To zawód, który w ostatnich kilku latach zyskał dużą popularność. Początkiem tego trendu było wprowadzenie do polskich przedsiębiorstw, firm i instytucji obowiązku przestrzegania zapisów RODO. Specjalista Do Spraw Bezpieczeństwa Danych Osobowych jest osobą, którą administrator danych powołuje w celu zapewnienia prawidłowego, zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami zabezpieczenia zbieranych i przetwarzanych danych osobowych. Kandydat na stanowisko Specjalisty musi posiadać rozległą wiedzę na temat:

 • przepisów określających sposoby ochrony danych osobowych,
 • zasady prawidłowego przetwarzania danych osobowych,
 • skutków nieprawidłowego zabezpieczenia lub udostępnienia danych osobom czy podmiotom nieuprawnionym.

Kto może zapisać się na kurs? Przede wszystkim osoby zajmujące stanowiska kierownicze w urzędach administracji samorządowej czy rządowej, instytucjach, przedsiębiorstwach, członkowie organizacji pozarządowych i inni zainteresowani.

Kierownik ds. Bezpieczeństwa Na Imprezach Masowych

Wśród szkoleń cieszących się obecnie dużym zainteresowaniem znajdą się również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa osób i mienia w czasie dużych zorganizowanych wydarzeń muzycznych czy kulturalnych. Dzięki ukończeniu takiego kursu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na imprezach masowych. Kurs, o którego szczegółach przeczytasz na stronie centrum kształcenia www.wsbio.waw.pl dedykowany jest osobom, które zamierzają starać się o posadę kierownika ds. bezpieczeństwa oraz kandydatom na członków służb informacyjnych i porządkowych.

Po ukończeniu szkolenia będziesz prawdziwym specjalistą, któremu nieobce będą zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na imprezach masowych:

 • zasady sprawdzania uprawnień osób do uczestnictwa w imprezach masowych,
 • legitymowanie uczestników imprezy dla ustalenia ich tożsamości,
 • sprawdzanie bagażu i odzienia osób podejrzanych o posiadanie przedmiotów niedozwolonych - broni, materiałów wybuchowych, alkoholu, narkotyków i innych,
 • wezwanie do opuszczenia imprezy przez osoby naruszające porządek albo regulamin wydarzenia,
 • w przypadku osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników imprezy - ujęcie i przekazanie Policji.

Czy na kierowników ds. zapewnienia bezpieczeństwa w czasie trwania imprez masowych jest obecnie zapotrzebowanie na rynku pracy? Zdecydowanie tak - ilość wydarzeń przyciągających tłumy imprezowiczów, zwłaszcza w dużych miastach, rośnie. Tym samym rośnie zainteresowanie usługami pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i kwalifikacjami.

Szkolenie

Kurs detektywistyczny

Szkolenie na detektywa dedykowane jest osobom, które:

 • mają ukończone 21 lat,
 • posiadają polskie obywatelstwo, obywatelstwo innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej albo prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Polski,
 • mają nieograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • nie toczy się przeciwko nim postępowanie lub nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Uczestnicy szkoleń zyskują uprawnienia do wykonywania zawodu detektywa oraz szczegółową wiedzę na temat przepisów regulujących zasady świadczenia usług detektywistycznych w ramach własnej działalności gospodarczej. Program szkolenia obejmuje między innymi:

 • zasady rejestracji i przetwarzania danych osobowych,
 • informacje niejawne - ich definicja, gromadzenie, przetwarzanie i zabezpieczanie,
 • obowiązki i prawa detektywa,
 • zagadnienia i umiejętności praktyczne - obserwacja w miejscach publicznych i środkach komunikacji miejskiej, sporządzanie dokumentacji, umiejętność pracy z klientem.

Szkolenia pozwolą przygotować się do wykonywania zawodu detektywa. Warto wybrać jednak centrum kształcenia, które oferuje zajęcia z doświadczonymi trenerami. Dzięki temu zyskujesz możliwość nauki od praktyków, którzy swój zawód znają od podszewki.

Kursy Ochrony

Szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu pracownika ochrony mogą ukończyć zarówno osoby dopiero rozpoczynające swoją zawodową karierę, jak i te, które z różnych przyczyn pragną się przebranżowić. Program szkoleń jest bardzo intensywny i obejmuje aż 245 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych. Do omawianych zagadnień należą:

 • prawne aspekty zawodu pracownika ochrony,
 • techniki interwencyjne,
 • zajęcia z technik samoobrony,
 • szkolenie strzeleckie.

Kursy na pracownika ochrony osób i mienia mogą ukończyć wszystkie osoby, które mają ukończone 21 lat. Gdzie można znaleźć zatrudnienie po ukończeniu szkolenia? Pracownicy ochrony osób oraz mienia są poszukiwani do pełnienia zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w galeriach handlowych, obiektach użyteczności publicznej, firmach ochroniarskich i wielu innych - pracy dla ochroniarzy z pewnością nie zabraknie.

Zawód ten daje także niemałe możliwości awansu i podnoszenia kwalifikacji zawodowej. To niezły wstęp do zdobycia uprawnień detektywa (ale wymagane jest oczywiście ukończenie szkolenia na detektywa) lub założenia własnej firmy ochroniarskiej. Poza tym trzeba przyznać, że praca ochroniarza może być naprawdę ciekawa i stymulująca do ciągłego rozwoju zawodowego, a ilość sytuacji, z którymi możemy spotkać się w czasie trwania kariery zawodowej - ogromna. Należy jednak pamiętać, aby wybierać wartościowe szkolenia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, najlepiej złożoną z osób doświadczonych w tym zawodzie. Tylko wtedy będziemy mieli pewność, że zostaliśmy dobrze przygotowani merytorycznie do wykonywania profesji ochroniarza.

Specjalista ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Pod obco brzmiącą nazwą infrastruktury krytycznej kryje się szerokie spektrum zasobów o fundamentalnym dla działania gospodarki oraz społeczeństwa znaczeniu. Należą do nich wszelkiego rodzaju środki służące produkcji, przesyłowi energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej ale także środki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania ochrony zdrowia, transportu czy dystrybucji żywności. Zadaniem specjalisty do spraw ochrony infrastruktury krytycznej jest prowadzenie działań polegających na kontroli oraz przygotowaniu ochrony wyżej opisanej infrastruktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi w jednostkach administracji publicznej oraz jednostkach straży, inspekcji czy służb.

Kursy na specjalistę ochrony infrastruktury krytycznej powinny obejmować zarówno część teoretyczną, w czasie trwania której słuchacze poznają aktualnie obowiązujące regulacje prawne oraz ćwiczenia umożliwiające naukę wykorzystywania w praktyce wiadomości zdobytych na kursie.

Kursy i szkolenia powinny być wybierane przez nas nie tylko na podstawie aktualnych trendów i zapotrzebowania na rynku pracy, ale również w oparciu o nasze naturalne, wrodzone predyspozycje. Zawsze warto jednak decydować się na skorzystanie ze szkoleń organizowanych przez centrum zatrudniających najlepszych, doświadczonych instruktorów, uzupełniających wiadomości teoretyczne ćwiczeniami praktycznymi.

Komentarze