Co nas motywuje do udziału w szkoleniach, a co przeszkadza?

Zawodowe szkoleniePortal szkoleniowy Eventis.pl zapytał ponad tysiąc respondentów, pracowników firm prywatnych oraz instytucji publicznych, o to co nas motywuje, a co zniechęca do udziału w szkoleniach i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Portal szkoleniowy eventis.pl zajmujący się dostarczaniem informacji o nadchodzących szkoleniach, kursach i konferencjach przeprowadził badanie ankietowe w grupie ponad tysiąca osób. Respondenci wywodzili się z pracowników firm, zarówno małych, jak też średnich i dużych oraz instytucji publicznych. Badaniu poddane były osoby zatrudnione na etacie.

Pierwszą, dobrą wiadomością jest, że znacząca większość pytanych czuje potrzebę rozwijania swoich umiejętności osobistych i zawodowych i uczestniczenia w rozmaitych wydarzeniach merytorycznych, takich jak szkolenia, kursy czy też konferencje. 61% respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej na pytanie "Czy czujesz potrzebę podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach, kursach i tym podobnych wydarzeniach?". Odsetek odpowiedzi twierdzących był dużo wyższy wśród ludzki młodych, do 30-ego roku życia, a także osób w przedziale od 30 do 40 lat. Wraz z wiekiem udział odpowiedzi twierdzących znacząco spadał.

W badaniu dało się zauważyć również, że pracownicy z dużych i średnich miast wykazują wyższą chęć dokształcania się i rozwijania zawodowego niż osoby pracujące w małych miastach oraz na wsi. Odpowiedzi układały się podobnie, gdy analizowano je pod kątem wykształcenia - to osoby z wyższym wykształceniem wciąż odczuwają konieczność stałego rozwoju. Aż 73% osób z wykształceniem wyższym była zainteresowana udziałem w szkoleniach i kursach, gdy osoby z wykształceniem średnim deklarowały taką potrzebę w 57%.

Co nas motywuje do udziału w szkoleniach?

Starając się ustalić co sprawia, że jesteśmy zainteresowani podnoszeniem umiejętności poprzez szkolenia i kursy portal Eventis.pl zadał pytanie o główne powody brania udziału w tego typu wydarzeniach. Każdy respondent mógł wybrać kilka powodów w odpowiedzi. Aż 29% respondentów jako powód uczestniczenia w szkoleniach i kursach podała chęć podniesienia kompetencji, których celem jest uzyskanie bądź awansu bądź poprawy zarobków. Co ciekawe, wyjątkowo wysoki odsetek tego typu odpowiedzi zanotowano w instytucjach publicznych, gdzie aż 41% uczestników badania deklarowało taki powód. Kolejnym istotnym powodem uczestniczenia w wydarzeniach rozwijających zawodowo były: chęć przebranżowienia (22%) oraz chęć utrzymania aktualności wiedzy (19%).

Co nas zniechęca do poszukiwania szans rozwoju?

Badacze z bazy szkoleń Eventis.pl starali się ustalić również przyczyny dla których pracownicy polskich przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz instytucji publicznych nie podejmują się szukania możliwości rozwoju poprzez kursy i szkolenia. Jako główną przyczynę wskazywano niedostateczne środki finansowe w budżecie domowym (48% respondentów), brak budżetu szkoleniowego w miejscu pracy (41%) oraz brak czasu na podnoszenie kwalifikacji (32%). Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiedzi związane z brakiem wiary w sens uczestniczenia w kursach i szkoleniach oraz brak znajomości ofert i rynku szkoleniowego, uniemożliwiający zaplanowane odpowiednich działań.

Jak to zwykle bywa, z badania wyłania się słodko-kwaśny obraz pracowników i ich chęci stałego podnoszenia kwalifikacji. Widać jednak, że znacząca większość pracowników chce i zdaje sobie sprawę z konieczności stałego rozwijania się, a potrzebuje jedynie pomocy, ukierunkowania i wygospodarowania odpowiednich zasobów finansowych i czasowych, aby wziąć swój rozwój w swoje ręce.

Komentarze