Zespół Aspergera - co to jest? Przyczyny, objawy, leczenie

Zespół AspergeraJest inny, nie rozumie ironii i aluzji ale jest wybitnie inteligentny: dokonuje w pamięci skomplikowanych obliczeń, zna daty wszystkich historycznych bitew, mówi dziwnie, jakby starannie dobierał każde słowo, a zdaje się nie rozumieć tego, co się do niego mówi - to trafny opis osoby z zespołem Aspergera, dla wielu dziwaka, dla innych człowieka o niezwykle ciekawym, nieco tajemniczym wnętrzu.

Co to jest zespół Aspergera?

Skąd pochodzi nazwa zespołu Aspergera? Otrzymał on nazwę po austriackim psychiatrze, Hansie Aspergerze, którzy opisał to schorzenie po raz pierwszy w 1944 roku. Jego angielska nazwa brzmi: Asperger’s Syndrome, w skrócie AS. Zespół Aspergera to całościowe zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu, obejmujące upośledzenie funkcji społecznych i emocjonalnych bez jednoczesnego opóźnienia intelektualnego. Co więcej, dzieci z zespołem Aspergera są często bardzo inteligentne. Skąd bierze się to zaburzenie, jak się objawia i czy można je leczyć?

Przyczyny zespołu Aspergera

Skąd bierze się zespół Aspergera? Czy można się jakoś przed nim uchronić? Wśród przycyzn wymienić można uszkodzenia neurologiczne (w tym MPD: mózgowe porażenie dziecięce), zwykle jednak nieznanego pochodzenia. Ponadto, zespół Aspergera może być spowodowany przez czynniki genetyczne, w tym mutacje genowe, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, toksoplazmoza u matki w ciąży, uszkodzenia okołoporodowe, np. na skutek porodu z komplikacjami oraz czynniki rodzinne, w tym wiek ojca: im starszy ojciec, tym większe ryzyko urodzenia dziecka z AS. Nie ma dowodów naukowych na powiazanie autyzmu i zespołu Aspergera ze stosowaniem szczepionek u dzieci.

Objawy zespołu Aspergera

Jak objawia się zespół Aspergera? Jakie objawy powinny wzbudzić naszą czujność i jak funkcjonuje osoba ze zdiagnozowanym już AS?

Pierwsze symptomy - jak ich nie przeoczyć?

Co powinno nas zaniepokoić w zachowaniu dziecka i skierować nasze myślenie w kierunku zespołu Aspergera? Zwykle pierwsze objawy może zaobserwować dość wcześnie, między 3 a 6-8 rokiem życia. Naszą uwagę powinien zwrócić fakt, że nasze dziecko:

 • mało mówi, nie mówi w ogóle, wypowiada się w sposób bardzo niezrozumiały, używa sobie tylko znanych słów, mimo iż wcześniej mowa rozwijała się prawidłowo;
 • jest zainteresowane wąską, dziwną dziedziną wiedzy, jak na dziecko, np. interesuje się historią Chin, chemią, zaawansowaną matematyką;
 • jest wybitnie inteligentne, jak na swój wiek ale jego wiedza jest wybiórcza;
 • ma trudności z nawiązywaniem kontaktów z innymi, ma niewielu przyjaciół, widoczne są trudności w relacjach z dziećmi, dziecko wydaje się być nierozumiane przez rówieśników;
 • nie wykazuje empatii, np. nie rozumie, że uderzony przez niego kolega cierpi lub nie wolno rzucać w kota kamieniem, gdyż można wyrządzić mu krzywdę - warunkiem jest to, że w tym wieku powinno być taką wiedzę posiadać, w stanie to zrobić jest dziecko powyżej 6 roku życia;
 • bywa niezdarne, jego ruchy są mało skoordynowane;
 • ma doskonałą pamięć, zapamiętuje np. rozkład jazdy pociągów;
 • bawi się w specyficzny sposób, np. układa klocki według kolorów czy wielkości, wszystko układa w określonym porządku.

Jak zachowuje się osoba z AS?

Jak zachowuje się osoba ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera? Jakie zachowania mogą świadczyć o tym, że nowo poznany człowiek cierpi na to zaburzenie? Mogą to być takie objawy, jak to, że:

 • nie potrafi nazywać i odczytywać emocji swoich oraz innych osób;
 • ma trudności z nawiązywaniem kontaktów z innymi, prowadzeniem rozmowy, braniem udziału w dyskusji;
 • nie rozumie aluzji, metafor, ironii, zabaw słownych, wszystko bierze dosłownie;
 • brakuje mu taktu i empatii, np. gdy obok stoi osoba przy kości powie na głos: "Ale ona jest gruba!";
 • rzadko gestykuluje, ma słabą mimikę twarzy;
 • nie potrafi wytworzyć więzi emocjonalnej z drugim człowiekiem;
 • jest drażliwy, bywa impulsywny i wybuchowy: wpada w złość z byle powodu;
 • lubi to, co znane, przerażają go nowości, źle reaguje na zmiany, np. przeprowadzkę czy zmianę szkoły;
 • zachowuje się rutynowo, np. układa książki zawsze dokładnie w tej samej kolejności: może dodatkowo cierpieć na OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (zwane dawniej nerwicą natręctw);
 • ma wąskie i dość specyficzne, czasem dziwaczne zainteresowania, np. interesuje go fizyka kwantowa;
 • bywa wybitnie inteligentny, np. uczy się na pamięć nazw księżyców wszystkich planet lub łacińskich nazw leków, itp.;
 • może wykazywać nadwrażliwość na bodźce, np. hałas, silne światło;
 • może bywać agresywny.

Zespół Aspergera a autyzm

W wielu przypadkach prowadzi się diagnozę różnicową zespołu Aspergera i autyzmu, co oznacza, że podczas prowadzenia diagnozy jednego zaburzenia, wyklucza się drugie. Nie da się ukryć, że oba zaburzenia mają podobną etiologię i objawy, jednak coś je różni. Podobieństwa między autyzmem a zespołem Aspergera obejmują: problemy w nawiązywaniu relacji społecznych, problemy z komunikowaniem się z innymi, a także sztywne działanie i myślenie, rutynowe, powtarzalne zachowania. Różnice między autyzmem a zespołem Aspergera obejmują to, że objawy zespołu Aspergera zwykle występują później, u osób z AS zwykle na początku mowa rozwija się prawidłowo i zazwyczaj nie ma w ich przypadku mowy o niepełnosprawności intelektualnej.

Zespół Sawanta: mali geniusze

Z zespołem Aspergera wiąże się również pojęcie zespołu Sawanta. Obejmuje ono ludzi z autyzmem lub zespołem Aspergera, który obdarzeni są wyjątkowymi zdolnościami, np. doskonałą pamięcią lub umiejętnością dokonywania skomplikowanych obliczeń w pamięci. Dzieci z zespołem sawanta określa się mianem małych geniuszy. U sawantów bardzo aktywna jest prawa półkula mózgu, może tak zdarzyć się na skutek uszkodzenia lewej półkuli.

Ciekawie motyw ten ukazany został w firmie "Rain Man" z 1988 roku, którego bohaterem jest chory na autyzm i zespół sawanta, Raymond. Nad chorym opiekę sprawuje jego młodszy brat, Charlie, który każdego dnia przekonuje się jak trudne ale jednocześnie niezwykłe jest codzienne życie z chorym na autyzm.

Diagnozowaniem zespołu Aspergera zajmuje się zespół specjalistów. Najpierw dziecko zostaje poddane diagnozie psychologiczno-pedagogicznej, jako wstępnej ocenie jego funkcjonowania. Następnie odbywa się konsultacja psychiatryczna, dziecko jest diagnozowane przez specjalistów z zakresu autyzmu i zespołu Aspergera, w wielu wypadkach niezbędne jest wykonania dodatkowych analiz, w tym badań lekarskich: wskazana może być konsultacja neurologiczna.

Dziecko z zespołem Aspergera w szkole

Każde dziecko z zespołem Aspergera powinno posiadać orzeczenie do kształcenia specjalnego z uwagi na zespół Aspergera. Taki dokument wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna i zwykle jest on odnawiany na każdym etapie edukacji (w szkole podstawowej, średniej i kolejnej, jaką wybierze dziecko). Dziecku na tej podstawie przysługują dodatkowe godziny rewalidacyjne.

W jakiej szkole może uczyć się dziecko z AS? Praktycznie w każdej, od specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół z klasami integracyjnymi po tradycyjne szkoły ogólnodostępne. Dziecko z zespołem Aspergera w "normalnej" klasie dziwi coraz mniej osób. Dzieci te są nieco spokojniejsze niż autystycy, zespołowi Aspergera rzadko towarzyszą dodatkowe schorzenia, możliwe jest więc wdrożenie edukacji w systemie klasowo-lekcyjnym. Wskazane jest jednak korzystanie ze wsparcia nauczyciela wspomagającego, który zareaguje w przypadku ewentualnych trudności dziecka z AS.

Dorosła osoba chora na AS: szanse na rynku pracy

A co z dorosłymi osobami z AS? Gdzie mogą znaleźć zatrudnienie? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po ukończeniu szkoły zdały maturę i poszły na studia. Mogą również skorzystać z oferty kursów i szkoleń, pracować w zakładzie aktywności zawodowej czy zakładzie pracy chronionej. Mogą również podjąć całkiem "normalną" pracę.

Jaka powinna być praca dla osoby z AS? Przede wszystkim powinna przebiegać według określonego planu oraz mieć jasno zdefiniowany punt końcowy, np. praca na produkcji. Należy unikać zawodów, związanych z angażowaniem pamięci krótkotrwałej, np. zawód sprzedawcy, recepcjonisty, kelnerki czy kucharza. Osoba z zespołem

Aspergera sprawdzi się na takich stanowiskach, jak:

Informatyk, programista
spokojna praca, pozbawiona stresu, osoba z AS może pracować we własnym tempie, według własnoręcznie opracowanego planu;

Specjalista ds. reklamy, copywriter
Osoba z AS jest kreatywna, ma ciekawe, często niestandardowe pomysły;

Pracownik produkcji
Jak wspomniano wcześniej, taka powtarzalna i prosta praca będzie dla niego zrozumiała;

Mechanik
Osoba z AS obdarzona jest dobrą wyobraźnią przestrzenną, bez trudu przychodzi im wyobrażenie sobie jak działa dany sprzęt i co zrobić, aby go naprawić.

Warto pomyśleć również o pracy jako:

 • fotograf,
 • stolarz,
 • księgowy,
 • bibliotekarz,
 • pracownik biura,
 • obsługujący stale te same urządzenia.

Można zastanowić się także nad pracą w ogrodnictwie, firmie sprzątającej, sortowni przesyłek, magazynie.

Jak leczy się zespół Aspergera?

Zespól Aspergera nie jest chorobą, a całościowym zaburzeniem rozwoju. Nie da się go - podobnie jak autyzmu - wyleczyć, ale możliwe, a nawet wskazane jest prowadzenie profesjonalnej terapii. Obejmować powinna ona całą rodzinę osoby z AS. Jakie metody terapii są polecane? Przede wszystkim korzysta się z podejścia poznawczo-behawioralnego, czyli spotkań z psychologiem w czasie których omawia się emocje, uczy się nazywania ich, poprawnego okazywania. Doskonale sprawdza się również terapia kognitywna, opata na wytworzeniu dobrej relacji z terapeutą, który staje się przewodnikiem osoby z AS. Wprowadza się także elementy SI, czyli terapii integracji sensorycznej: mającej na celu poprawne analizowanie bodźców, jakie do nas docierają. U dzieci i młodzieży przeprowadza się również trening umiejętności społecznych. W przypadku AS rzadko wdraża się farmakoterapię, w skrajnych przypadkach zapisuje się łagodne leki uspokajające.

Komentarze