Szkoły publiczne i prywatne - podstawowe różnice

Prywatna szkoła a publicznaPodstawowe, fundamentalne i zasadnicze różnice pomiędzy szkołami publicznymi i prywatnymi, czyli niepublicznymi, wynikają przede wszystkim z regulacji prawnych. Odpowiedzialna za ów regulacje jest Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i to właśnie na jej podstawie bez trudu można wyodrębnić kilka najistotniejszych różnic.

Szkoły publiczne stanowią około 90% wszystkich szkół w Polsce, czyli zdecydowaną większość.

W naszym kraju szkoła może mieć charakter zarówno publiczny, jak i niepubliczny. Choć w samej Ustawie używa się wyłącznie określenie szkoła niepubliczna, nazwa ta często zastępowana jest frazami szkoła prywatna lub szkoła społeczna. Kluczową kwestią w procesie rozróżniania obu typów szkół jest przeanalizowanie sposobu ich finansowania. Tym bardziej, że szkoły prywatne najczęściej nastawione są na zysk czerpany z czesnego opłacanego przez uczniów (tudzież ich opiekunów).

Finansowanie kwestią zdecydowanie najważniejszą

Na samym początku warto zastanowić się, czym tak naprawdę różnią się dwa wspomniane wcześniej podmioty, będące zazwyczaj określeniem szkoły niepublicznej, czyli szkoła prywatna oraz szkoła społeczna. Celem szkoły prywatnej jest zysk, natomiast szkoła społeczna nastawiona jest przede wszystkim na działalność non profit, zatem nie przynoszącą dochodów finansowych.

Szkoły podstawowe oraz gimnazja o charakterze niepublicznym utrzymują się nie tylko z czesnego uczniów, ale również z dotacji pochodzących z budżetu gminy. W przypadku niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych posiadających uprawnienia szkół publicznych dochodzą kolejne dotacje, a ich źródłem jest budżet powiatu. Jeszcze inaczej sytuacja ma się w przypadku niepublicznych szkół artystycznych o wspomnianych wyżej uprawnieniach - im przyznaje się dotacje z budżetu państwa.

Szkoły publiczne i niepubliczne, a rekrutacja potencjalnych uczniów

Rekrutacja do szkół publicznych opiera się na zasadach wynikających z wymienionej na początku artykułu ustawy i jest powszechnie dostępna. Szczególnie na poziomie podstawówki oraz gimnazjum, gdzie szkoła musi przyjąć każdego ucznia należącego do danego obwodu. Nazywane jest to rejonizacją. Nieco inaczej wygląda nabór do szkół niepublicznych, bowiem zasady narzuca konkretna szkoła. Szkoły prywatne i społeczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej muszą ulokować je w swoim statucie.

Dość podobnie wygląda kwestia nadzoru nad wypełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego - w przypadku dyrektora szkoły publicznej jest to obowiązek. Dyrektor szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej powinien poinformować swego odpowiednika w szkole publicznej o realizacji przez danego ucznia obowiązku szkolnego.

Różnice między szkołami publicznymi i niepublicznymi występują w wielu aspektach

Warto mieć świadomość, że to tylko kilka podstawowych i fundamentalnych różnic pomiędzy tymi dwoma typami placówek. Odmienności można zaobserwować również na innych płaszczyznach, do których należą choćby proces skreślania danej osoby z listy uczniów, uprawnień szkoły czy organów prowadzących. Rodzice zastanawiający się nad posłaniem swojego dziecka do danej placówki muszą dokładnie przeanalizować sytuację na zamieszkanym przez siebie obszarze. Wydaje się, że brak uniwersalnych rozwiązań, które równie dobrze sprawdzą się w przypadku każdego ucznia.

Autor: www.sektor-publiczny.pl.

Komentarze

Andrew
Szanowni Państwo,

2 lutego ponad 1000 rodziców i uczniów odwiedzi organizowane przez Our Kids drugie doroczne targi Expo Szkół Niepublicznych na Stadionie PGE Narodowym, aby spotkać się ze szkołami i wziąć udział w seminariach, prowadzonych przez ekspertów w dziedzinie edukacji.

Jest to jedyne tego rodzaju wydarzenie przeznaczone specjalnie dla rodzin aktywnie poszukujących szkół niepublicznych dla swoich dzieci. Stwarza ono szkołom niepowtarzalną okazję kontaktu z rodzicami gotowymi do zainwestowania w edukację swoich dzieci.

Zachęcamy Państwa do spędzenia tego dnia z nami. Jeżeli są Państwo zainteresowanie własnym stoiskiem, aby zaprezentować swoją szkołę, proszę o kontakt w tym tygodniu. Zostało już tylko kilka wolnych miejsc.

Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje o naszym Expo.

Serdeczne pozdrowienia,

www.ourkids.net/pl/expo
Mimoza55
Ja jestem bardzo zadowolona ze szkoły prywatnej mojego syna, Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 49 przy ul. Bacha w Warszawie. Świetne podejście do uczniów, język angielski jak i zresztą z=cała nauka na bardzo wysokim poziomie.