Kluczowe aspekty prawa podatkowego w Norwegii dla międzynarodowych przedsiębiorców

Prawo podatkowe w NorwegiiNorwegia jest krajem, który należy do najpopularniejszych celów migracji zagranicznych przedsiębiorstw. Rozpoczęcie działalności gospodarczej na tamtejszym rynku wiąże się z koniecznością spełnienia wielu formalności, a także dokładnego zrozumienia specyficznych przepisów podatkowych. W ten sposób można nie tylko sprawnie rozliczać się z norweską skarbówką, ale też efektywnie i bezpiecznie rozwijać biznes. Norweski system podatkowy jest stosunkowo prosty, ale warto zwrócić uwagę na jego liczne niuanse oraz pamiętać o ważnych terminach.

Najważniejsze pojęcia

Norweski podatek dochodowy to Inntektsskatt, który wynosi 22% od ogólnego dochodu. Na jego wartość składają się zarobki z prowadzenia działalności biznesowej i zatrudnienia, a także zysk kapitałowy. Do wyliczania podatku zgodnie z progami podatkowymi służy dochód osobisty - Personinntekt, mający zastosowanie po przekroczeniu progu ogólnego. Uproszczony podatek dla pracowników nie będących rezydentami to z kolei Kildeskatt, którego stawka wynosi 25% z limitem do 643 800 NOK. Rozliczenia z norweskim fiskusem dokonywane są za pomocą karty podatkowej, czyli Skattekort. Zestawienie przychodów za dany rok podatkowy to z kolei Skattemelding, wysyłane corocznie przez norewskiego pracodawcę. Jako norweskie zeznanie podatkowe służy Skattemelding, stanowiące kompleksowy spis majątku przedsiębiorcy - włącznie z dochodami, zobowiązaniami, aktywami czy potrąceniami.

Progi i stawki podatkowe w Norwegii

Norweskie podatki składają się z klas podatkowych, które określają konkretne progi. W przypadku dochodu osobistego, sumują się on z podstawowym podatkiem dochodowym. Dopłata dotyczy zatem zarobków, które przekraczają ustalony limit 22% stawki podatku ogólnego. O procentowej stawce decyduje kwota przekroczenia. Progi podatkowe wynoszą kolejno 1,7% do 198 350 NOK, 4% do 279 150 NOK, 13,5% do 642 950 NOK, 16,5% do 926 800 NOK oraz 17,5% dla dochodów powyżej 1 500 000 NOK brutto. Klasyfikacja podatku w takiej formie dotyczy zarówno jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i stosunku pracy oraz innych źródeł dochodu. Warto pamiętać, że w Norwegii obowiązują też trzy stawki podatku VAT - standardowa 25% oraz zredukowane 15% i 12% dla konkretnych branż.

Prawo podatkowe w Norwegii

Ulgi podatkowe w Norwegii

Podmiotom z zagranicy przysługują w Norwegii liczne ulgi podatkowe, które pozwalają na odjęcie pewnej kwoty od ostatecznego podatku za dany rok. O ich rodzaju oraz wartości decyduje przede wszystkim osobista sytuacja przedsiębiorcy, w tym liczba i wiek dzieci, prawa do nieruchomości, miejsce pracy i zamieszkania, poziom edukacji, posiadane aktywa i oszczędności, podarunki, datki czy działalność dodatkowa.  Aby ułatwić rozliczanie podatkowe w Norwegii, fiskus udostępnia różne narzędzia pomocne w szacowaniu dostępnej ulgi. Warto pamiętać, że nie przysługuje ona osobom korzystającym z uproszczonego podatku dla nie-rezydentów. Specjalistyczną obsługę i kompleksowe wsparcie dla polskich przedsiębiorców w Norwegii proponuje zespół konsultantów Polish Connection, z których aktualną ofertą można się zapoznać na stronie internetowej: https://polishconnection.no/.

Prawo podatkowe a działalność biznesowa

Do rozliczania podatków w Norwegii zobowiązane są wszystkie firmy zagraniczne, które prowadzą działalność na terenie tego kraju, zatrudniają tamtejszych pracowników oraz regularnie organizują na miejscu spotkania zarządu spółki. Norwegia podpisała z Polską traktat o unikaniu podwójnego opodatkowania. Prowadzenie interesów w obu tych krajach umożliwia zatem uiszczanie podatków tylko w jednym z nich. Przedsiębiorców z zarejestrowaną działalnością w Norwegii obowiązuje płacenie zaliczki na podatek dochodowy. Spółki działające w tym kraju jako osoby prywatne muszą natomiast zapłacić Corporate Income Tax, czyli znany w Polsce CIT. W większości przypadków wynosi on 22%, ale dla podmiotów z sektora finansowego został podwyższony do 25%. Warto też wspomnieć o specjalnym podatku związanym z wydobyciem ropy naftowej w Norwegii, który sumuje się z CIT-em w wysokości 22%.