Inteligencja językowa

Inteligencja językowaInteligencja językowa może być rozwijana i wzmacniana w każdym wieku. Dzieci najszybciej i najefektywniej chłoną język do szóstego roku życia. Okres od 9-13 lat jest również ważny w rozwoju dziecka, jeśli chodzi o naukę pojęć abstrakcyjnych, naukowych, swoistych dla różnych dyscyplin wiedzy.

Dziecko o dobrze rozwiniętej inteligencji językowej uczy się poprzez słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Dlatego też nauka przychodzi mu z łatwością. Ponadto ma to także wpływ na uspołecznienie dziecka - szybciej i łatwiej nawiązuje kontakty z innymi ludźmi.

Zasady rozwoju inteligencji językowej

Istnieją trzy niezbędne zasady rozwoju inteligencji językowej: bodźce, łączenie nowego z tym co już znane oraz zadawanie pytań.

Bodźce

Bodźce są niezbędne do rozwoju dziecka. Wyczucie języka rozwija się przez używanie języka, słuchanie słów, widzenie słów, czytanie ich oraz pisanie. Umiejętność ta pojawia się w kontekście interakcji dziecka z dorosłymi, a także innymi dziećmi. W związku z tym dziecko powinno mieć ciągły kontakt z dorosłymi, mieć możliwość rozmowy z nimi, mieć przyjemność słuchania czytanych mu bajek na dobranoc. Należy dać mu możliwość wypowiedzenia się, pozwolić mu powiedzieć do końca, kiedy jego wypowiedź jest długa, nie kończyć za niego zdania. Poza tym powinno mieć możliwość podejmowania prób pisarskich.

Łączenie nowego z tym co już znane

Łączenie nowego z tym co już znane i lubiane polega na tym, aby zachęcać dziecko do rozmów o tym co je interesuje, rozwijanie tych zainteresowań poprzez czytanie mu książek, rozmowy, pokazywanie stron w internecie.

Zadawanie pytań

Poza tym należy zadawać odpowiednie pytania, tzn. takie, które sprawdzają czy dziecko zrozumiało przekazane mu informacje. Gdy czytacie wspólnie bajkę, zachęć je do wyciągania wniosków, sformułowania morału, zapytaj co sądzi o bajce, czy ma pomysł na inne zakończenie. Właściwie postawione pytania prowokują do dłuższych wypowiedzi, zmuszają do myślenia, rozwijania zasobów językowych. Należy pozwolić dziecku zadawać pytania i odpowiadać na nie wyczerpująco. Gdy zadaje pytania tzn., że zastanawia się nad tematem, że zachodzi proces uczenia się i zapamiętywania. Dzieci chętnie zadają całą masę pytań, jeśli tylko widzą, że rozmówca angażuje się w rozmowę, wykazuje nią zainteresowanie.

Rozwój inteligencji emocjonalnej polega na opanowaniu dwóch języków: receptywnego i ekspresywnego.

  • Język receptywny to rozumienie komunikatów słownych, umiejętność doszukiwania się sensu, łatwość uchwycenia morału i wyciągania wniosków.
  • Język ekspresywny jest sposobem przekształcania myśli w słowa, w zdania, w dłuższe wypowiedzi czy komunikaty.

Zasada jest prosta: im więcej mówimy do dziecka, czytamy mu, śpiewamy, tym większy zasób słów przyswoją. Aby wzbogacić słownik dziecka trzeba stwarzać mu okazje do dyskutowania na przeróżne tematy - zarówno ważne jak i mniej ważne. Należy zachęcać dziecko, aby opowiadało, opisywało swoje wrażenia, uczucia, nawet jeśli jest to dla niego trudne. Należy mówić do dziecka powoli, wyraźnie, w prosty sposób, dostosowany do wieku, aby mogło prawidłowo odbierać dźwięki mowy.

Świetnym sposobem do rozwijania wysławiania się jest wykonywanie przez dzieci plakatów, rysunków, oglądanie kolorowych czasopism, zdjęć. Dzieci potrafią opowiadać niesamowite historie, nie należy tego tłumić, gdyż to rozwija dziecięcą wyobraźnię. Wyobraźnia to duży atut, poszerza horyzonty, rozwija kreatywność, wspomaga rozwój dziecka. Wyobraźnia to źródło nowych pomysłów, co jest ściśle związane z twórczym myśleniem. Poza tym dziecko powinno doskonalić umiejętność streszczania bowiem streszczanie łączy rozumienie z zapamiętywaniem.

Zarówno dorosły, a tym bardziej dziecko potrzebuje czasu do namysłu, do pomyślenia nad tym co chce przekazać i powiedzieć. Dlatego rozmawiając z nim należy zostawić mu czas na myślenie. Nie powinno się go pośpieszać, uprzedzać tego co chce powiedzieć. Aby dziecko rozwijało się językowo powinno mieć ograniczone gry komputerowe i telewizję. Kilkugodzinne oglądanie telewizji szkodzi mu, gdyż hałas z odbiornika, może opóźniać rozwój mowy. Dziecko powinno odnosić korzyści z oglądania telewizji. Wystarczy odpowiednio nim pokierować i skłonić do rozmowy o tym. Należy poprosić o uzasadnienie, dlaczego chce obejrzeć wybrany program, porozmawiać z nim o tym, co obejrzało i jak to ocenia, pomóc mu oddzielić fikcję od rzeczywistości, przeanalizować z dzieckiem reklamy i wychwycić gdy słowne.

Kluczem do rozwoju inteligencji językowej dziecka jest oswojenie go z językiem. Trzeba pozwolić mu doświadczać języka, ćwiczyć go, uczyć się go i rozwijać.

Komentarze