Energetyka - kierunek przyszłości

EnergetykaZmniejszające się zasoby paliw kopalnych zmuszają do poszukiwania alternatywnych metod produkcji energii elektrycznej. Brak inwestycji w Polską energetykę i konieczność zmian w systemie elektroenergetycznym jest powodem, dla którego warto studiować energetykę.

Podczas studiów na kierunku energetyka kandydat ma możliwość rozwinięcia swojej wiedzy z zakresu termodynamiki, mechaniki płynów, mechaniki i wytrzymałości materiałów.

Po ukończeniu studiów inżynierskich I stopnia absolwent jest przygotowany do pracy w licznych dziedzinach gospodarki - zarówno jako inżynier w elektrowni jak i inżynier konstruktor czy osoba potrzebna do obsługi procesów produkcyjnych turbin oraz pomp.

Wieloletnie badania wskazują, że inżynierowie energetycy doskonale radzą sobie na rynku polskim jak i zagranicznym. W zależności od wybranej specjalizacji studenci mogą realizować swoje plany w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz energetyki opierającej się o paliwa kopalne. Ze względu na wymogi Unii Europejskiej istnieje konieczność zwiększenia ilości produkowanej ze źródeł odnawialnych. W Polsce, poza ogromnym potencjałem energetyki słonecznej i wiatrowej, warto również inwestować w szeroko pojętą geotermię, czyli ciepłą wodę wydobywaną spod powierzchni ziemi.

Osoby wybierające inne specjalizacje mogą poszerzać swoją wiedzę w zakresie budowy pomp, turbin oraz kotłów. Ciekawymi zagadnieniami jest także elektroenergetyka, czyli kwestie związane z budową i działaniem generatorów oraz transformatorów. Inżynier energetyk może podejmować również prace badawcze z zakresu paliw - zarówno możliwości ich alternatywnego pozyskiwania oraz efektywnego wykorzystywania.

Komentarze