Analiza SWOT a biznesplan

Analiza SWOT a biznesplanPrzygotowując biznesplan, niezbędne jest przygotowanie analizy SWOT. Dzięki niej przyszły przedsiębiorca może wskazać swoje mocne i słabe strony oraz dodatkowo określić zagrożenia, jakim będzie musiał stawić czoła.

Biznesplan jest jednym z podstawowych dokumentów, jakie powinien przygotować przyszły przedsiębiorca. Dzięki skrupulatnej analizie może on określić, czy przedsięwzięcie, jakie planuje otworzyć, rzeczywiście przyniesienie mu oczekiwany zysk i na czym będzie mógł zaoszczędzić. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia osób, które nigdy wcześniej nie prowadziły firmy i mają poważne wątpliwości, czy ich plan ma szansę powodzenia.

W biznesplanie umieszcza się szereg informacji. Przyszły przedsiębiorca powinien wskazać, czym będzie zajmować się jego firma, skąd pozyska fundusze na inwestycje czy przedstawić sposoby zdobywania klientów. Ważnym punktem biznesplanu jest również analiza SWOT. Pod tym terminem rozumie się metodę analizy strategicznej. Z punktu widzenia przyszłego przedsiębiorcy jest ona niezwykle ważna, bo pozwala na zidentyfikowanie zarówno mocnych, jak i słabych stron przedsięwzięcia. Korzystając z analizy SWOT można również określić potencjalne zagrożenia. Przedstawienie ich pozwala opracować strategię umożliwiająca na pokonanie wszystkich barier.

Mocne i słabe strony

Każdy biznes ma swoje mocne, jak i słabe strony. Szczególnie widać je w przypadku firm działających wyłącznie sezonowo. W przypadku takich przedsiębiorstw pojawia się pytanie o to, czym przedsiębiorca ma się zająć po zakończeniu sezonu, jak sposób przechowywać sprzęty czy urządzenia niezbędne mu do prowadzania działalności.

Mocnych i słabych stron nie brakuje też firmom prowadzącym działalność przez cały rok. Przykładowo mocną stroną szkoły językowej mogą być: szeroka oferta, wykształcona i doświadczona kadra czy zajęcia odbywające się zarówno w godzinach porannych, jak i wieczorowych. Do słabych przyszły przedsiębiorca może zaliczyć np.: mało atrakcyjną lokalizację, ulokowanie szkoły na piątym piętrze w budynku bez windy czy niewystarczającą ilość sal.

Szanse i zagrożenia

Poza mocnymi i słabymi stronami, analiza SWOT obejmuje również wskazanie szans i zagrożeń płynących z prowadzonej działalności gospodarczej. Zostając przy szkole językowej, można wskazać, że szansami na powodzenie pomysłu przedsiębiorcy są: coraz większe zainteresowanie językami obcymi czy dostęp do native speakerów. Zagrożeniami mogą zaś być: duża konkurencja na rynku czy spadek zainteresowania nauką języków obcych w grupach na rzecz indywidualnej nauki.

Określenie zarówno szans, jak i zagrożeń, pozwala przyszłemu przedsiębiorcy zastanowić się, jak może ulepszyć swoją ofertę, by zwiększyć zainteresowanie swoimi usługami wśród potencjalnych klientów. Nie bez znaczenia jest zatem reklama, materiały promocyjne czy chęć ciągłego ulepszania oferty. Tę ostatnią pozycję przedsiębiorca może realizować np. przez wprowadzenie do oferty języków egzotycznych, które w ostatnim czasie cieszą się dużą popularnością.

By mieć pewność, że biznes się uda

Przeprowadzenie analizy SWOT pozwala potencjalnemu przedsiębiorcy zdobyć szereg istotnych informacji na temat jego przyszłej działalności. Wiedzę może on wykorzystać, by ulepszać swoją firmę, dokładniej zaś jej ofertę i tym samym prowadzić jeszcze bardziej konkurencyjny podmiot na rynku. Przeprowadzenie analizy SWOT nie zajmuje wiele czasu, pozwala zaś na szczegółowe zapoznanie się zarówno z mocnymi, jak i słabymi punktami prowadzonej działalności - przedsiębiorca ma możliwość sprawdzić, czy jest przygotowany na wyzwanie, jakie przed nim stoi.

Autor: www.praca-katowice.info.

Komentarze