Trendy w rozwoju zawodowym w Polsce na podstawie raportu o mentoringu

MentoringFirma Mentiway, wraz z firmą Biostat i Uniwersytetem Łódzkim, w drugiej połowie 2023 roku opublikowała Raportu o Mentoringu w Polsce. Badanie przeprowadzone na 150 reprezentantach działów HR ukazuje aktualne trendy w zakresie rozwoju zawodowego w Polsce.


Raport o Mentoringu w Polsce - dane i trendy

Badanie dotyczyło korzyści, barier oraz trendów związanych z mentoringiem w polskich firmach. Pomimo rosnącej popularności, mentoring utrzymuje się na trzecim miejscu pod względem popularności wśród form rozwoju zawodowego. Szkolenia stacjonarne (83%) oraz wyjazdowe (56%) nadal pozostają najbardziej preferowane. Mentoring notuje udział na poziomie 23%, a zorganizowane programy mentoringowe obejmuje zaledwie 11% firm.

Dekada rozwoju mentoringu w Polsce

Wspominamy o znaczącym wzroście obecności mentoringu w polskich firmach w ciągu ostatniej dekady. Badania przeprowadzone przez PARP wskazują, że 10 lat temu jedynie 6% przedsiębiorstw korzystało z tej formy rozwoju. Obecnie udział ten wzrósł niemal czterokrotnie, osiągając 23%.

Analiza programów mentoringowych na państwowych uczelniach wyższych wykazała ponadto, że obecnie jedna trzecia z nich oferuje mentoring dla studentów. W przypadku uczelni z liczbą studentów przekraczającą 5000, udział ten rośnie do 38%. Otwarte programy mentoringowe na uczelniach mają potencjał wpływu na dalszy wzrost popularności mentoringu wśród firm, przyzwyczajając studentów do tej formy rozwoju i angażując duże liczby Mentorów.

Skuteczność mentoringu w rozwoju kadr

Badanie skuteczności mentoringu wykazuje też duże zainteresowanie tą formą rozwoju. Wśród reprezentantów HR, którzy wcześniej wdrożyli mentoring, aż 88% ocenia pozytywnie skuteczność. Wyniki ankiet wśród uczestników programów Mentiway potwierdzają, że 100% z nich poleca mentoring, z 87% przyznającymi najwyższe oceny.

Raport Mentiway, podkreśla zalety mentoringu, takie jak budowanie relacji (47,3%), wzrost motywacji (35,7%) oraz transfer wiedzy (35,7%). Pomimo tych korzyści, bariery wdrożenia to ograniczona dostępność Mentorów (33,3%), brak odpowiednich Mentorów (33,3%) oraz brak czasu (33,3%). Jednakże rosnąca popularność mentoringu oraz obecność tej formy na uczelniach stopniowo eliminują wiele z tych barier.

Mimo wyzwań, reprezentanci działów HR widzą pozytywny wpływ mentoringu na rozwój zawodowy. 44% reprezentantów HR zadeklarowało chęć wdrożenia mentoringu w swoich firmach, a 88% twierdzi, że mentoring jest skuteczną formą rozwoju kadr.

Więcej informacji na temat raportu oraz korzyści z mentoringu dostępne są na oficjalnej stronie Mentiway: https://mentiway.com/raport-mentoring-w-polsce/.

Komentarze