Zarządzanie kryzysowe w obliczu nowych wyzwań. W jaki sposób studia na tym kierunku mogą pomóc w rozwoju Twojej kariery zawodowej?

Studia - Zarządzanie kryzysoweSłowa "kryzys" i "bezpieczeństwo" są dziś odmieniane przez wszystkie przypadki zarówno przez ludzi, jak i instytucje czy przedsiębiorstwa. Jedną z dziedzin, która te słowa łączy w spójną całość, jest zarządzenie kryzysowe. Czym jednak jest zarządzanie kryzysowe? Dlaczego stało się tak ważne dla biznesu i społeczeństwa? Jakie korzyści zapewnia ukończenie Zarządzania kryzysowego - studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu?

Czym jest zarządzanie kryzysowe i z jakich powodów stało się tak ważne dla biznesu oraz społeczeństwa?

Posługując się pewnym uproszczeniem, możemy zdefiniować zarządzanie kryzysowe jako proces planowania i przygotowywania do wystąpienia sytuacji kryzysowych, a także opracowania procedur reagowania pozwalających na przeprowadzenie ochrony ludności w taki sposób, by z tej sytuacji wyjść w sposób jak najszybszy i z jak najmniejszym uszczerbkiem dla ludzi, mienia i środowiska. W przypadku szczególnie groźnych zjawisk, zarządzenie kryzysowe obejmuje też szacowanie strat i odbudowę zniszczeń.

Zagrożenie sytuacjami kryzysowymi jest nam dziś wyjątkowo bliskie, stąd umiejętne zarządzanie nimi stało się tematem rozmów na wielu płaszczyznach. Wzrasta też świadomość społeczeństwa odnośnie do roli, jaką eksperci od zarządzania kryzysowego będą od teraz musieli pełnić każdego dnia. Jaka to będzie rola?

Znaczenie zarządzania kryzysowego dla społeczeństwa

Podczas możliwych sytuacji kryzysowych, takich jak konflikty zbrojne, klęski żywiołowe, katastrofy naturalne czy pandemie, zarządzanie kryzysowe staje się kluczem do zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzi. Zespoły i centra zarządzania kryzysowego wraz z istniejącymi w danym rejonie służbami, strażami i inspekcjami, pełnią kluczową rolę w zapobieganiu kryzysom, zajmując się planowaniem i przygotowaniem zaplecza technicznego i osobowego, opracowaniem szczegółowych wytycznych działania podczas wystąpienia tych zdarzeń, aby zapewnić na przykład ewakuację i schronienie osobom poszkodowanym. Zajmują się też edukowaniem społeczeństwa w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Aby jednak wspomniani specjaliści od zarządzania kryzysowego mogli wymienione wyżej role pełnić w sposób należyty, potrzebują odpowiedniego przygotowania teoretycznego oraz praktycznego. A przygotowanie takie można zdobyć dziś m.in. na studiach pierwszego stopnia Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Jakie korzyści dla studentów zapewniają studia Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu?

Studia pierwszego stopnia Zarządzanie kryzysowe https://www.prawowroclaw.edu.pl/oferta/zarzadzanie-kryzysowe-2/ na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to wybór ścieżki przygotowującej do pasjonującego, ale i wymagającego zawodu. W toku studiów zetkniesz się z takimi zagadnieniami jak:

 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • bioterroryzm,
 • zagrożenie epidemią oraz pandemią,
 • informatyka w zarządzaniu kryzysowym,
 • systemy bezpieczeństwa lokalnego
 • likwidacja skutków sytuacji kryzysowych,
 • procedury oraz plany operacyjne w zarządzaniu kryzysowym.

Jako wykwalifikowany ekspert z dyplomem naszej uczelni będziesz mógł wybierać spośród wielu ofert zatrudnienia na stanowiskach w:

 • Wydziałach i Centrach Zarządzania Kryzysowego,
 • Wydziałach Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
 • Wydziałach Obrony Cywilnej
 • strukturach administracji państwowej i samorządowej,
 • służbach mundurowych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,

Wybierając kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu, wstępujesz na ścieżkę kariery specjalisty ds. zarządzania kryzysowego, koordynatora działań ratowniczych, analityka zagrożeń, doradcy ds. bezpieczeństwa czy pracownika służb ratowniczych. Jako absolwent Zarządzania kryzysowego możesz podjąć pracę w administracji publicznej, wojsku czy w prywatnych firmach zajmujących się zarządzaniem ryzykiem oraz bezpieczeństwem. Czy więc ten kierunek studiów może pomóc Ci w rozwoju Twojej kariery zawodowej? Jak najbardziej! Jeśli tylko odnajdujesz się zawodach wymagających dynamiki, zdecydowania i poczucia odpowiedzialności.