Studia biznesowe - co ten termin oznacza?

Studia biznesoweStudia MBA (Master of Business Administration) przeznaczone są dla osób związanych z zarządzaniem na szczeblu średnim lub wyższym w różnych organizacjach. Programy MBA zazwyczaj trwają dwa lata i są prowadzone w trybie zaocznym. Studia biznesowe powstały z myślą o ambitnych i odpowiedzialnych społecznie menedżerach chcących rozwijać swoje talenty oraz przenosić organizację na wyższy poziom funkcjonowania.

Pierwsze studia biznesowe powstały na Harvardzie w 1908 r. Głównym ich celem był rozwój praktycznych umiejętności: analitycznych, logicznego myślenia, stawianie trafnej diagnozy rynkowej. Ideą programu nauczania było jego silne zakorzenienie w aktualnych wyzwaniach rozwijającego się biznesu w Ameryce. Dzięki studiom MBA powstała platforma aktywnej współpracy pomiędzy naukowcami i praktykami biznesu, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem zawodowym ze studentami.

Pierwszy program MBA powstał w Polsce w 1989 r. – naukowcy dostrzegli konieczność przygotowania menedżerów do funkcjonowania w nowej (nieznanej wtedy w naszym kraju) rzeczywistości, jaką jest gospodarka rynkowa. Studia biznesowe w Krakowie pojawiły się w 1991 r., kiedy to została założona Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (obecnie: Krakowska Szkoła Biznesu) przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Oferowane przez KSB UEK studia podyplomowe, programy MBA, kursy i szkolenia cechuje najwyższy poziom merytoryczny, nad którym stały nadzór sprawuje Międzynarodowa Rada Szkoły oraz Rady poszczególnych kierunków. W ich skład wchodzą profesorowie akademiccy z kraju i zagranicy oraz przedstawiciele międzynarodowego biznesu.

Studia dla biznesu

Studia biznesowe mają charakter interdyscyplinarny. Pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii, rachunkowości, finansów, prawa, psychologii, socjologii, marketingu i etyki biznesu. Obecnie coraz mocniejszy nacisk kładzie się na kształtowanie kompetencji miękkich (kluczowych dla sprawnie działającej organizacji). Wiele miejsca poświęca się też konkretnym problemom, a nie tylko dyscyplinom naukowym – w toku studiów zgłębiane są zagadnienia dotyczące wpływu biznesu na środowisko oraz rozwój regionu, a także na metody usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dobrym przykładem jest Program International MBA (Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK), który opiera się na koncepcji zrównoważonego rozwoju (powstałej w St. Gallen School, Szwajcaria), który w praktyczny sposób daje bardzo konkretne narzędzia, dzięki którym można udoskonalić działanie swojej organizacji.

Studia biznesowe

Studia biznesowe w Polsce – poziom merytoryczny

W naszym kraju działa obecnie około 50 szkół biznesowych, jak się można domyślić, różnią się one między sobą jakością nauczania i prestiżem. Gwarantem najwyższego poziomu merytorycznego studiów biznesowych są międzynarodowe akredytacje. Takie wyróżnienie posiada Executive MBA w KSB UEK, który jest zaliczany do grona 122 najlepszych programów studiów MBA na świecie. Uznaje się także, że najlepsze studia biznesowe to takie, które dają możliwość rozwoju praktycznych umiejętności w różnorodnym kulturowo środowisku. Warto pod tym kątem przyjrzeć się KSB UEK, która realizuje programy nauczania we współpracy z zagranicznymi partnerami:

  • Executive MBA (EMBA) z EM Normandie Business School (Francja) i AESE Business School (Portugalia),
  • International MBA (IMBA) z St. Gallen Business School (Szwajcaria),
  • KSB+MASTER z Clark University (USA),
  • MBA IT z liderami branży: Hitachi Vantara, Sabre Poland, GlobalLogic.

Współczesne zarządzanie organizacją wymaga od jej liderów wrażliwości i doświadczenia w kontaktach z osobami wywodzącymi się z różnych kultur. Dzięki studiom MBA można zdobyć te wyjątkowe i bardzo cenione umiejętności.

Ucz się od najlepszych i wśród najlepszych

Rekrutacja na najbardziej prestiżowe studia biznesowe wymaga zdania przez kandydatów egzaminu (na wzór amerykańskiego GMAT), wykazania się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym. Często też należy dostarczyć listy rekomendujące na studia MBA od partnerów biznesowych. W wielu przypadkach przeprowadza się także testy psychologiczne. Tak wyśrubowane wymagania są gwarancją dla uczestników studiów MBA, że znajdują się w gronie ambitnych i inteligentnych studentów, z którymi warto dzielić się doświadczeniami biznesowymi.

Budowanie prestiżu studiów biznesowych w Polsce

Studia biznesowe w Polsce są jednymi z najlepszych w naszej części świata (Europie Środkowo-Wschodniej), charakteryzują się wysokim poziomem nauczania, ale brakuje im jeszcze odpowiedniego międzynarodowego prestiżu. Dlaczego się tak dzieje? Przede wszystkim dlatego, że szkoły biznesu działają w naszym kraju dopiero od 30 lat, a zatem struktury absolwentów studiów MBA dopiero się rozwijają. Wiele dobrego dla budowania aktywnej platformy współpracy integrującej środowisko biznesowe w Polsce wniosła Krakowska Szkoła Biznesu UEK, która jest gospodarzem corocznego Międzynarodowego Kongresu MBA. Dzięki niemu Kraków stał się nieformalną stolicą absolwentów szkół biznesowych w Polsce.

Komentarze