Jaki program MBA wybrać? Jak oceniać jakość oferty studiów MBA?

Studia MBAOsoby, które chcą aplikować na studia MBA, muszą najpierw podjąć ważną decyzję dotyczącą wyboru programu. Jak ocenić jakość oferty studiów MBA, czym się kierować i na co warto zwrócić uwagę?

Studia MBA: jak stać się menedżerem XXI w.

Obecnie od menedżerów wymaga się coraz więcej - co jest wymuszone faktem, że świat biznesu staje się coraz bardziej złożony, a pod uwagę trzeba brać znacznie więcej czynników niż wcześniej. Menedżerowie muszą posiadać umiejętność zarządzania w stanie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności - czyli w otoczeniu określanym obecnie jako VUCA (od Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Uczestnictwo w programie MBA bez wątpienia może pomóc w opanowaniu umiejętności zarządzania nawet w najtrudniejszych i najbardziej nieprzewidywalnych warunkach.

Zalet studiów MBA jest zresztą znacznie więcej. Uczestnicy mają możliwość wymiany doświadczeń i know-how z wykładowcami i pozostałymi  uczestnikami, którzy również dysponują już doświadczeniem zawodowym. To też sprzyja networkingowi i stworzeniu (lub rozbudowaniu) sieci kontaktów biznesowych, które mogą okazać się w przyszłości niezwykle cenne. Networking często umożliwia np. znalezienie pracownika czy partnera do projektu biznesowego.

Warto też mieć świadomość, że od 2016 r. posiadanie dyplomu MBA zwalnia z konieczności przystępowania do państwowego egzaminu, który musi zdać każdy kandydat do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. To istotne ułatwienie dla osób, które chciałyby ubiegać się o zasiadanie w takich radach.

Na co zwrócić uwagę, wybierając program MBA?

Każda osoba, która chce aplikować na studia MBA musi najpierw wybrać odpowiedni program - zdarza się zresztą, że ta sama uczelnia prowadzi kilka różnych programów (np. z konkretną specjalnością).

To, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze programu MBA, to praktyczny wymiar zajęć, a także - kadra wykładowców. Najlepiej, jeśli przynajmniej część z nich to eksperci nadal czynnie współtworzący świat biznesu. Warto też przestudiować program pod kątem jego aktualności.

Oprócz tego dobrze też sprawdzić, czy studia MBA są realizowane we współpracy z zagranicznymi uczelniami czy innymi partnerami,dzięki temu program zdecydowanie zyskuje na atrakcyjności. Na przykład Uczelnie WSB MERITO, realizujące łącznie kilkanaście różnych programów MBA, współpracują przy ich tworzeniu z takimi uczelniami jak m.in. Franklin University, University of Northampton czy SBS Swiss Business School. Uczelnie z Grupy WSB współpracują też zresztą z przedstawicielami świata biznesu i gospodarki. Firmy te uczestniczą w tworzeniu programu, a ich pracownicy prowadzą wybrane zajęcia w zakresie przedmiotów specjalnościowych. Więcej o studiach MBA w WSB MERITO i korzyściach płynących z uczestnictwa w programie można przeczytać na https://studiamba.merito.pl/korzysci-dla-ciebie.

Po wybraniu odpowiedniego programu osoba planująca studia MBA powinna pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Konieczne jest sprawdzenie, czy spełnia kryteria wymagane do uczestnictwa w programie - warto bowiem pamiętać, że oprócz wykształcenia wyższego (czyli ukończonych studiów co najmniej I stopnia) niezbędne jest również posiadanie doświadczenia zawodowego.