Jak zostać psychoterapeutą?

PsychoterapeutaPsychoterapeuta musi znać różne podejścia terapeutyczne, psychopatologię, znać  prawa, które dotyczą psychoterapii i norm etycznych. Niezbędna jest też przynależność do psychoterapeutycznego stowarzyszenia zawodowego. Psychoterapeuci stosują różne techniki psychologiczne, aby pomóc klientom pokonać choroby  psychiczne, takie jak depresja, zaburzenie dwubiegunowe, zespół stresu pourazowego lub uzależnień i obsesje.

Psychiatrzy mogą pracować jako psychoterapeuci.  Psychoterapię stosują m.in. psycholodzy kliniczni, pracownicy socjalni terapeuci małżeństw i rodzin, terapeuci zajęciowi i różni doradcy.

Psychoterapeuci przeważnie mają tytuł magistra psychologii albo jednej z nauk społecznych i zakończony staż podyplomowy. Niektórzy psychiatrzy, z wykształceniem medycznym i licencją na przepisywanie leków, mogą też wykonać psychoterapię, ale większość psychoterapeutów nie są lekarzami.

Wymagane umiejętności przyszłego psychoterapeuty

Dobre umiejętności werbalne i uważnego słuchania są konieczne w pracy psychoterapeuty, gdyż psychoterapia opiera się dialogu między terapeutą a klientem. Psychoterapeuta musi być sceptyczny, oraz wnikliwie, obserwować swoich klientów a także stosować określone cele terapeutyczne. Wytrwałość w pracy jest również przydatna, aby przezwyciężyć opór klientów w uzyskaniu tych celów.

Warunek ukończenie studiów magisterskich lub medycznych

Po zakończeniu magisterskich lub medycznych studiów trzeba się zapisać do szkoły psychoterapii w jednym z towarzystw psychoterapeutycznych. W ramach tej szkoły trzeba odbyć:

 • 590 godzin teoretycznego kształcenia swoich umiejętności i metod praktycznych;
 • 100 godzin osobistego doświadczenia psychoterapeutycznego albo ekwiwalentnego w indywidualnym lub grupowym systemie;

 • 150 godzin grupowej albo indywidualnej superwizji;

 • 360 godzin stażu;

 • 2 lata psychoterapeutycznej praktyki pod superwizją w czasie 4 letniego okresu szkolenia.

W stowarzyszeniu należy zdać certyfikacyjny egzamin.

Zdobycie tytułu psychoterapeuty certyfikowanego

Aby zostać certyfikowanym psychoterapeutą w oparciu o standardy European Association for Psychotherapy, trzeba ukończyć wyższe studia (zwłaszcza w naukach humanistycznych albo w naukach społecznych), a potem przejść min. 4-letnie szkolenie w określonym podejściu terapeutycznym, które obejmuje:

 • Co najmniej 700 godzin praktycznego oraz teoretycznego szkolenia,

 • Osobistą 2-3 letnią psychoterapię stosownie do modalności (kierunku) psychoterapii, którą się studiuje,

 • Co najmniej dwuletni okres superwizowanej praktyki psychoterapeutycznej realizowanej w tym podejściu.

Programy szkoleń w psychoterapii

W Polsce dostępne są całościowe oraz częściowe programy szkolenia w zakresie psychoterapii. Te pierwsze dają kompetencje w zawodzie psychoterapeuty. Drugie - są uzupełnieniem lub udoskonaleniem umiejętności. Całościowy program zawiera odpowiednią ilość komponent takich jak:

 • Psychoterapia własna, zwana własnym doświadczeniem self-experience, oraz psychoterapią szkoleniową, analizę treningową itp.,

 • Teoretyczne i praktyczne szkolenie,

 • Praktykę superwizowaną,

 • Superwizję,

 • Staż kliniczny.

Standardy całościowego wyszkolenie psychoterapeuty

W Polsce są możliwe 3 rodzaje standardów w zakresie całościowego wyszkolenia psychoterapeuty

 1. Polska Rada Psychoterapii - uznana przez Ministerstwo Zdrowia,

 2. European Association for Psychotherapy, wyższa od standardów PRP,

 3. standardy wybranych kierunków psychoterapii, np. Gestalt, psychoanalizy Integratywna, oraz NLPt.

Specyfika pracy terapeuty

W zawodzie psychoterapeuty można pracować jako doradca oceny osób cierpiących na alkoholizm, hazard oraz zaburzeń odżywiania w celu identyfikacji ich możliwości podjęcia leczenia i opcji leczenia. Pracując z klientami i ich rodzinami terapeuta zmierza do modyfikowania zachowań oraz uczy pacjentów nowych możliwości radzenia sobie ze stresem, nadużywaniem substancji psychoaktywnych i pokonywania behawioralnych zaburzeń. Psychoterapeuci często pracują wraz z profesjonalistami z ochrony zdrowia psychicznego; mogą świadczyć swoje usługi za pośrednictwem indywidualnych lub grupowych sesji.

Dalsza nauka po ukończeniu studiów terapeutycznych

Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii, oraz innych towarzystw psychoterapeutycznych, psychoterapeuta po uzyskaniu certyfikatu powinien nadal się kształcić. Oprócz pracy psychoterapeutycznej, aby móc przedłużyć uzyskany certyfikat, musi co 5 lat udokumentować pewną ilość godzin uczestnictwa w superwizji, w szkoleniach albo w konferencjach. Jest to konieczne do aktualizacji jego wiedzy oraz zdobywania nowych umiejętności.

Autor: Małgorzata Ignaszak, www.sui.com.pl.

Komentarze

Ula
Ja stałam przed wyborem uczelni, bo chciałam zrobić podyplomówkę z zakresu terapii - za namową koleżanki poszłam na WSKZ z uwagi na to, że całość kształcenia odbywa się online i są udostępniane wysokiej jakości materiały.
Gorgen
Jeśli chodzi o placówki, które spełniają te warunki to znaczy posiadają rekomendację PTTPB to chciałbym zarekomendować Centrum CBT-EDU (w Warszawie i w Lublinie). Ukończenie 4-letniego szkolenia psychoterapii upoważnia do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (uznawanego także przez NFZ). Jakby ktoś był zainteresowany to aktualnie trwa nabór na najnowszą edycję, zgłoszenia można przesyłać do końca września