Co to są studia menedżerskie?

Studia menedżerskieWspółczesny menedżer powinien angażować ludzi w realizację powierzonych im zadań, a także wyróżniać się m.in. kreatywnością, dokładnością i komunikatywnością. Kluczowe jest więc odpowiednie przygotowanie, umiejętność budowania zespołu i angażowania pracowników do dokładnej realizacji powierzonych im zadań. Niezbędna jest nie tylko wiedza merytoryczna, ale i praktyczne kompetencje techniczne, społeczne oraz sprawna komunikacja interpersonalna.

Studia menedżerskie przygotują nas do profesjonalnego zarządzania na dowolnym szczeblu hierarchii organizacyjnej. Czym dokładnie są? Ile trwają i kto powinien się na nie zdecydować? Sprawdź koniecznie!

Czym są studia menedżerskie i ile trwają?

Studia podyplomowe menedżerskie pozwalają nam zapoznać się z aktualnymi tendencjami w zarządzaniu oraz przygotowują nas do posługiwania się współczesnymi narzędziami i metodami pracy menedżera. Dedykowane są osobom, które chcą pozyskać lub uzupełnić wiedzę z zakresu kluczowych obszarów biznesowych. Niektóre ośrodki kształcenia oferują nam kierunki menedżerskie w formie studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie) oraz studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Najpopularniejsze są jednak podyplomowe studia menedżerskie.

Kandydat, który bierze udział w rekrutacji na podyplomowe studia menedżerskie, musi posiadać wykształcenie wyższe (tytuł licencjata, tytuł magistra lub ukończyć jednolite studia magisterskie).

Dla przykładu studia podyplomowe Executive Master of Business Administration organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to studia niestacjonarne, realizowane w trybie zaocznym (zajęcia odbywają się w sobotę i w niedzielę). Czas trwania nauki to dwa semestry. Studia MBA to bardzo prestiżowe kwalifikacje menedżerskie. Po ukończeniu Collegium Humanum absolwenci zyskują znaczną przewagę kwalifikacyjną na rynku pracy.

Studia menedżerskie

Program menedżerskich studiów podyplomowych

Program podyplomowych studiów menedżerskich skoncentrowany jest przede wszystkim na praktycznych aspektach roli menedżera. Studenci poznają narzędzia potrzebne do motywowania i angażowania pracowników oraz zarządzania ich potencjałem.

Program studiów obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zagadnienia w zakresie finansów, strategii działania firmy, kierowania zasobami ludzkimi, marketingu, ekonomii czy komunikacji interpersonalnej. Wielu studentów studiów menedżerskich ceni je również za możliwość wymieniania się doświadczeniami na zajęciach oraz nawiązywania cennych kontaktów.

Program studiów Executive MBA w Collegium Humanum

Aby zdobyć dyplom ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA w Collegium Humanum, należy zrealizować takie moduły jak m.in. marketing, zarządzanie zmianą i zarządzanie projektami, ekonomia menedżerska, etyka biznesu i CSR, prawo gospodarcze, negocjacje i komunikowanie w biznesie, psychologia biznesu, zarządzanie strategiczne i zarządzanie mieniem państwowym, a także etyka i savoir-vivre w biznesie oraz wiele innych, w tym dodatkowe zajęcia takie jak PR czy Social Media i Brand Management.

Kto powinien pójść na studia menedżerskie?

Najczęściej kierunek ten wybierają potencjalni menedżerowie, osoby obejmujące już stanowiska menedżerów, które zamierzają poszerzyć lub zaktualizować i uporządkować wiedzę oraz poćwiczyć umiejętności zawodowe. Decydują się na nie także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz ci, którzy chcą stworzyć własny biznes.

Ponadto, na studia podyplomowe menedżerskie uczęszczają dyrektorzy spółek, członkowie spółek skarbu państwa inni pracownicy wysokich szczebli, którzy pragną podnieść swoje kompetencje i usystematyzować wiedzę.

Absolwent studiów menedżerskich - sylwetka

Studia menedżerskie na poziomie podyplomowym pozwolą kandydatowi rozwinąć kompetencje w zakresie podejmowania decyzji biznesowych, negocjacji oraz pomogą w sprawnym zarządzaniu zespołem, firmą i projektem. Absolwenci posiadają umiejętność identyfikacji słabych i mocnych stron zarówno swoich, jak i pracowników, a także rozumieją złożoność zachowań ludzi w organizacji. Celem studiów jest też przygotowanie absolwenta do radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych.

Absolwenci podyplomowych studiów menedżerskich zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, pracy zespołowej, zarządzania zasobami ludzkimi czy analityki. Dla absolwenta problemem nie będzie umiejętne budowanie zespołu czy motywowanie. Słuchacze po zakończeniu kształcenia uzyskają wiedzę, która pozwoli im globalne spojrzeć na firmę i wprowadzić w życie zdobyte umiejętności z zakresu kluczowych obszarów biznesowych w przedsiębiorstwie. Zapoznają się oni z nowoczesnymi technikami i metodami finansowania, zarządzania oraz z szeroko pojętym marketingiem.

W ramach studiów tego typu nieocenione jest doświadczenie ekspertów prowadzących zajęcia. Dostęp do wiedzy eksperckiej, jaką może przekazać nam wykładowca (praktyk biznesu czy trener biznesu) jest bardzo ważny. Kadrę Collegium Humanum stanowią wybitni specjaliści z wielu dziedzin, w tym dziennikarze znanych stacji, adwokaci, mecenasi, psychologowie, prezesi firm, dyrektorzy, doradcy biznesowi. Pośród wykładowców znajdziemy wielu praktyków biznesu.

Studia menedżerskie

Studia podyplomowe - gdzie szukać pracy po studiach menedżerskich?

Absolwenci bardzo sprawnie poruszają się po zagadnieniach z wielu dziedzin. Ze zdobytym doświadczeniem mogą znaleźć zatrudnienie w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach, działach HR, w marketingu, instytucjach badawczych, działach finansowych i wielu innych. To świetny wybór dla tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze oraz awansować i piąć się po szczeblach kariery.

Ponadto, absolwenci studiów podyplomowych Executive MBA spełniają kryterium wykształcenia, które potrzebne jest do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa. Studia Executive MBA to idealny wybór dla kierownictwa wyższego szczebla, dyrektorów, członków organów statutowych, menedżerów i tych, którzy chcą w jak najlepszy sposób wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

Podsumowanie

Kierunki menedżerskie możemy realizować na poziomie studiów I i II stopnia, ale również w formie studiów podyplomowych, które są uzupełnieniem kształcenia II stopnia. Plan zajęć uwzględnia obszerne zagadnienia obejmujące wiedzę potrzebną do piastowania wysokich stanowisk w firmach. Aby szkolenia były jak najbardziej owocne, do prowadzenia zajęć uczelnie zatrudniają wybitnych specjalistów i praktyków biznesu.

Najbardziej prestiżowe i rozpoznawalne w Polsce są studia podyplomowe Executive MBA organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie. Uzyskały one Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020. Są przeznaczone dla profesjonalistów, posiadających duże doświadczenie zawodowe.

Komentarze